Δες μέχρι πότε μπορείς να κάνεις τη δική σου αίτηση!

Αν έχεις μια καινοτόμα ιδέα για τη δημιουργία μιας επιχείρησης, η οποία θα συνεισφέρει στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (“Sustainable Development Goals”) και είσαι νέος ηλικίας 15 έως 35 ετών μπορείς να υποβάλεις τις ιδέες σου.

Οι υποβολές των προτάσεων πρέπει να ενσωματωθούν σε μια από τις ακόλουθες δύο κατηγορίες:

  • Κατηγορία Καλύτερης Ιδέας: καινοτόμες ιδέες και σχέδια, τα οποία θα εφαρμοστούν.
  • Κατηγορία Καλύτερων Προγραμμάτων: ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν επιδείξει έργο με κοινωνικό αντίκτυπο.

Οι 10 καταχωρισμένες προτάσεις, οι οποίες θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους σε κάθε μία από τις δύο κατηγορίες θα εκληφθούν ως φιναλίστ/επικρατέστερες συμμετοχές και έπειτα θα υποβάλουν ένα βίντεο με την ιδέα τους.

Η τελική επιλογή θα γίνει από μια επιτροπή κριτών και θα δοθούν τρία βραβεία σε κάθε κατηγορία.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών είναι στις 31 Ιουλίου 201, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για να υποβάλεις ηλεκτρονικά τις ψήφους προτίμησής σου είναι στις 15 Αυγούστου 2018.

Μάθε περισσότερα εδώ!

Σχόλια