Δηλώστε και εσείς τη συμμετοχή σας μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018!

Το Εnnovation αποτελεί ένα διεθνή διαγωνισμό καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Στόχος του είναι να αναδειχθούν νέες επιχειρηματικές ιδέες με βάση την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, την ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στον διαγωνισμό εντάσσεται ειδική ροή προτάσεων που δίνει έμφαση στην επιχειρηματική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και λύσεων που έχουν αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα πολυετούς ή εξειδικευμένης έρευνας.

Ο διαγωνισμός ακολουθεί τρεις φάσεις:

 • Idea Submission (οι ομάδες φοιτητών και ερευνητών καλούνται να υποβάλουν την περιγραφή
  της επιχειρηματικής τους ιδέας ή καινοτομίας μέσα σε 1-3 σελίδες) – 30 Ιουνίου 2018
 • Business Model/ Prototype Submission (οι ομάδες με τις πιο καινοτόμες ιδέες καλούνται να
  υποβάλουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο καθώς και ένα prototype ή mockup) – 05
  Σεπτεμβρίου 2018
 • Final Presentation (οι ομάδες που προκρίνονται καλούνται να παρουσιάσουν την επιχειρηματική
  τους πρόταση σε μία επιτροπή εμπειρογνωμόνων και ειδικών, ενώ τα ερευνητικά αποτελέσματα
  αξιολογούνται με βάση ειδικό πλαίσιο μεταφοράς τεχνολογίας) – Ιανουάριος 2019

Διεθνής Πανεπιστημιακός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Για πρώτη φορά φέτος, οι ομάδες που θα προκριθούν κατά τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, θα υποστηριχθούν εξ αποστάσεως στο πλαίσιο διαδικασίας Virtual Acceleration με την υποστήριξη του Uni.Fund.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες των 2 έως 5 ατόμων/μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του διαγωνισμού σε ένα από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια ή με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ACEin του ΟΠΑ: www.acein.aueb.gr, http://ennovation.gr

Σχόλια