Διδακτορικά θα δίνουν τα ΤΕΙ: Δείτε ολόκληρο το πόρισμα!

Το πόρισμα που καθορίζει τα κριτήρια χορήγησης διδακτορικών από τα τμήματα των ΤΕΙ παρέλαβε η σύνοδος των Πρυτάνεων η οποία πρότεινε μόνο την ένταξη μίας νομοτεχνικής βελτίωσης σχετικά με τον αριθμό των μελών ΔΕΠ που διαθέτουν διδακτορικό.

Πιο συγκεκριμένα το πόρισμα ορίζει:

Το τμήμα συντάσσει σχετική έκθεση η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά και τεκμηριωμένα στοιχεία όσον αφορά στην ανταπόκριση, στις προϋποθέσεις και στα κριτήρια που έχουν καθοριστεί. Στο παράρτημα της έκθεσης περιλαμβάνονται τα πλήρη βιογραφικά σημειώματα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, οι σύνδεσμοι των προσωπικών ιστοσελίδων τους, και αναλυτικός κατάλογος των επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά κατηγορία όπως:

Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κρίσης

Επιστημονικές δημοσιεύσεις καταχωρημένες σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με σύστημα κρίσης,

Επιστημονικές ανακοινώσεις καταχωρημένες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων

Επιστημονικά άρθρα σε συλλογικούς τόμους,

Μονογραφίες ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, μονογραφίες, συλλογικοί τόμοι κλπ

Η έκθεση υποβάλλεται στο οικείο ίδρυμα και αφού γίνει έλεγχος από την επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών του ιδρύματος, η έκθεση και το αίτημα του τμήματος υποβάλλονται από τον Πρύτανη στο Υπουργείο Παιδείας. Την έκθεση εισηγείται στην επιτροπή ΠΜΣ ο πρόεδρος του εκάστοτε τμήματος.

Ο τρόπος έγκρισης:

Ο Υπ.Παιδείας συγκροτεί 5μελείς επιτροπές ανά επιστημονικές θεματικές περιοχές (τεχνολογικών επιστημών, κοινωνικών επιστήμων, τεχνολογικών γεωτεχνικών επιστημών και τροφίμων, επαγγελμάτων υγείας, διοίκησης και οικονομίας, καλών τεχνών) από μέλη ΔΕΠ, με σκοπό να εισηγηθούν την έγκριση ή όχι του αιτήματος κάθε τμήματος.

Οι επιτροπές εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των αντίστοιχων αιτημάτων και εκθέσεων, γνωμοτοδοτούν τεκμηριωμένα προς τον υπ.παιδείας. Τον υπουργό παιδείας επικουρεί επιτροπή μελών ΔΕΠ αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους. Η συγκρότηση και η θητεία της εν λόγω επιτροπής ορίζονται με υπουργική απόφαση.

Οι προϋποθέσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε Τμήματα των ΤΕΙ είναι:

1)Η ύπαρξη κρίσιμης ομάδας μελών διδακτικού προσωπικού κατόχων διδακτορικού διπλώματος. Με γνώμονα το μέγεθος των ιδρυμάτων, ο ελάχιστος αριθμός αυτών ανέρχεται σε εννέα (9).

2)Τα τμήματα να έχουν και να λειτουργούν ΠΜΣ και να έχει αποφοιτήσει τουλάχιστον μια σειρά αποφοίτων.

3)Ο τίτλος του τμήματος και το πρόγραμμα σπουδών να αντιστοιχούν σε αναγνωρισμένο επιστημονικό πεδίο.

4)Το τμήμα να διαθέτει βασικές ερευνητικές υποδομές.

5)Το τμήμα να έχει αναπτύξει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος να έχουν επαρκές δημοσιευμένο επιστημονικό έργο, συμβατό κατ’αναλογία με τα αντίστοιχα με μέλη ΔΕΠ τμημάτων του ίδιου ή συναφούς Τμήματος Πανεπιστημίου.

Να ληφθεί υπόψη η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των τμημάτων εφόσον αυτή υπάρχει.

Τα μέλη της Επιτροπής “Γαβρόγλου”, που αποτελείται από καθηγητές Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., είναι: Αγγελόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γενικός Γραμματέας ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Πρόεδρος της Επιτροπής) Τοπούζης Φώτιος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παπαντώνης Δημήτριος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Καπετανάκης Ευάγγελος, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κρήτης Κρεστενίτης Ιωάννης, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αργυρός Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Τουντασάκη Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Ιωαννίδου -Τζιμογιάννη Αλεξάνδρα, ομότιμη Καθηγήτρια στα Τ.Ε.Ι. Αθήνας Τριάντης Δήμος του Αναστασίου, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Πηγή: Foititikanea.gr

Σχόλια