Δείτε πώς να πάρετε υποτροφία για το εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Η Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο» που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το  Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet!

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Η Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο» και ανακοινώνει την προκήρυξη για:

Α)  30 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής, και
Β)  50 θέσεις συμμετεχόντων με δίδακτρα.

Το σεμινάριο λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση της μετανάστευσης: Οι εξωτερικές διαστάσεις» τριετούς διάρκειας (2017-2020), το οποίο

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης, διπλωμάτες, στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, σπουδαστές στρατιωτικών, αστυνομικών και παραγωγικών σχολών του λιμενικού σώματος, σε ερευνητές ΑΕΙ σχετικών ειδικοτήτων, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Διαδικασία επιλογής:

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει μετά από αξιολόγηση της αίτησης υποψηφιότητάς τους, βάσει συνδυασμού πρακτικής εμπειρίας, σπουδών και κοινωνικών κριτηρίων. Προτεραιότητα θα δοθεί σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, ιδιαίτερα, σε όσους ασχολούνται επιχειρησιακά με θέματα διαχείρισης εξωτερικών συνόρων, μετανάστευσης, προσφύγων, ή σε σχετικούς ερευνητές. Σε περίπτωση ισόβαθμων αιτήσεων, θα ληφθεί υπ’όψιν και η σειρά υποβολής της αίτησης.

Τι θα μάθει κανείς στο σεμινάριο:

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα εστιάσει στην σημασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και στην διαχείριση τους στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.

Ειδικότερα, θα μελετηθούν τα θέματα εξωτερικής ασφάλειας, ενέργειας αλλά και θαλασσίων ζωνών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, το σεμινάριο θα παρουσιάσει στους συμμετέχοντες ζητήματα που σχετίζονται με το άτομο ως φορέα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, με έμφαση στις πρόσφατες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, καθώς και σε ζητήματα που άπτονται της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της ισλαμικής τρομοκρατίας. Ακόμη, θα εξετασθούν ζητήματα απειλών χρήσης βίας, παραβιάσεων και προσβολών των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων στην Ανατολική Μεσόγειο. Τέλος, ειδική αναφορά θα γίνει στις συνέπειες της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης στις τοπικές οικονομίες στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Θα δοθεί φυσικά Βεβαίωση Συμμετοχής σε όσους παρακολουθήσουν όλες τις ενότητες του σεμιναρίου.

Όσοι θέλουν όμως να αποκτήσουν σχετικό Πιστοποιητικό στη «Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο» θα πρέπει να συμμετάσχουν επιτυχώς σε τεστ πολλαπλών επιλογών, που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του σεμιναρίου.

Οι διαλέξεις του σεμιναρίου θα λαμβάνουν χώρα, απογευματινές ώρες, από 16.00 έως 19.00, σε χώρο που θα ανακοινωθεί σύντομα. Το σεμινάριο στην πλειοψηφία του θα διεξαχθεί στα ελληνικά (μικρός αριθμός ομιλιών είναι πιθανόν να γίνει στα αγγλικά χωρίς διερμηνεία).

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής μέχρι την Μεγ. Πέμπτη 5 Απριλίου 2018 (στις 14.00 μ.μ.).

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε σε αυτόν τον σύνδεσμο –> http://jmce.gr/portal/2018/03/20/third-seminar-eu-borders-management/

Πηγή: eduguide

Σχόλια