Τα ΕΛΤΑ και τα Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσαν πρακτική άσκηση για φοιτητές! Δείτε περισσότερα εδώ:

Οι θέσεις και οι ειδικότητες απασχόλησης, καθορίζονται ετησίως, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αναγκών των Οργανωτικών Μονάδων του Ομίλου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και καλύπτονται μέσω της σχετικής Διαδικασίας Προγράμματος Απασχόλησης Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι.

Οι ειδικότητες απασχόλησης για το 2018 είναι:

Ειδικότητες Α.Τ.Ε.Ι.

Διοίκησης Επιχειρήσεων
Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας/ Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας
Δομικών Έργων
Ηλεκτρολογίας
Ηλεκτρονικών / Αυτοματισμών
Μηχανολογίας (Κατασκευαστικού ή Ενεργειακού Τομέα)
Πληροφορικής
Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος / Αντιρρύπανσης
Οικονομικά/Λογιστική

Οι αιτήσεις συμμετοχής διαφορετικών ειδικοτήτων πέρα των ανωτέρω, δε θα λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης.

Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι. αφορά εξάμηνη απασχόληση, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης του προγράμματος σπουδών τους και πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο:

Περίοδος απασχόλησης: Απρίλιος – Σεπτέμβριος

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές, έως 20 Φεβρουαρίου

Εφόσον επιλεγούν για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, οι σπουδαστές Α.Τ.Ε.Ι. οφείλουν να προσκομίσουν τις εξής δύο βεβαιώσεις, επικυρωμένες από τη Γραμματεία της Σχολής φοίτησης:

α) αναλυτική βαθμολογία επίδοσης όλων των εξαμήνων/ετών σπουδών
β) βεβαίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων εκπόνησης πρακτικής άσκησης

Αιτήσεις Συμμετοχής

Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Απασχόλησης, πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά (*) την ηλεκτρονική Αίτηση Σπουδαστή Α.Τ.Ε.Ι. Για υποβολή αίτησης, πατήστε εδώ:  Αίτηση Σπουδαστή Α.Τ.Ε.Ι.

Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, θα πρέπει να διαβαστεί με προσοχή η ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και οι ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

(*) Έγκυρες θεωρούνται οι δηλώσεις συμμετοχής που γίνονται με συμπλήρωση και αποστολή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, της συγκεκριμένης αίτησης και μόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ακόλουθο τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 – 6302000

Για τυχόν Ερωτήσεις / Διευκρινίσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Απασχόλησης Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι., παρακαλούμε για την αποστολή του αιτήματός σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: foitites @helpe.gr

Πρακτική Άσκηση στα ΕΛΤΑ – Εγκρίθηκε και αναμένεται άμεσα η προκήρυξη

Την έγκριση πρακτικής άσκησης έως σαράντα (40) φοιτητών – σπουδαστών ΑΕΙ -ΤΕΙ & ΙΕΚ για το έτος 2018, μέγιστης διάρκειας έξι μηνών, σύμφωνα με τους όρους επιλεξιμότητας του προγράμματος πρακτικής άσκησης των ΑΕΙ ή ΤΕΙ & ΙΕΚ που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση.

Την παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας.

Την έγκριση της δαπάνης για την πρακτική άσκηση των ανωτέρω φοιτητών -σπουδαστών, η οποία, κατ’ ανώτατο όριο, να ανέλθει στο ποσό των 120.000 € περίπου και να βαρύνει τον ΚΑΔ 60.01.00 του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού εκμετάλλευσης έτους 2018.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού να μεριμνήσει για την ένταξη του ανωτέρου ποσού στον Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης έτους 2018.

Σχόλια