Το Ίδρυμα Υποτροφιών Νικ. Χ. Καστανίδη χορηγεί 3 υποτροφίες.

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Νικ. Χ. Καστανίδη προκηρύσσει τη χορήγηση τριών Υποτροφιών, ύψους (1.000) ευρώ έκαστη για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σε σπουδαστές κατά προτεραιότητα Μέσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και εάν ο αριθμός των υποτροφιών δεν συμπληρωθεί από την ανωτέρω κατηγορία υποψηφίων, τότε οι υπολειπόμενες υποτροφίες θα χορηγηθούν σε φοιτητές Σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης και σε μεταπτυχιακούς ή υποψήφιου διδάκτορες.

Προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας:

Οι ενδιαφερόμενοι να είναι ηλικία μέχρι 36 ετών, Ελληνικής Ιθαγένειας, ποντιακής καταγωγής, να είναι οικονομικά αδύναμοι, να έχουν καλή επίδοση και να διακρίνονται για την έφεσή τους στη μάθηση ιδίως σε πρακτικές τέχνες.

Καταληκτική Ημερομηνία: 

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017
Ίδρυμα Υποτροφιών Νικ. Χ. Καστανίδη

Σχόλια