Μια σύντομη επαφή με τον όρο intersex…

Intersex ή μεσοφυλικά άτομα είναι τα άτομα αυτά στα οποία συναντάται μια κάποιου είδους ασυμφωνία μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών γεννητικών τους οργάνων, ή καλύτερα τα άτομα εκείνα των οποίων το αναπαραγωγικό τους σύστημα ή η σεξουαλική τους ανατομία έρχεται σε αντιπαράθεση με τους τυπικούς όρους αρσενικό και θηλυκό. Τα άτομα αυτά είναι πιθανόν να αναγνωρίσουν αυτή τους την ιδιαιτερότητα την στιγμή της γέννησης τους, μετέπειτα στην ζωή τους (συνηθέστερα την περίοδο της εφηβείας τους), μετά θάνατον (με αυτοψία) ή ακόμα και ποτέ.

Τα intersex άτομα διαχωρίζονται από τα transgender άτομα, τα οποία συνηθέστερα γεννιούνται με βιολογικά χαρακτηριστικά τα οποία ανταποκρίνονται στον «κανόνα» αρσενικό/θηλυκό και μεγαλώνοντας ταυτίζονται με το αντίθετο φύλο.

Όταν γεννιέται ένα παιδί το σύνηθες είναι να του αποδίδουν το φύλο του (αρσενικό ή θηλυκό), απλώς λαμβάνοντας υπόψιν την μορφολογία των γεννητικών του οργάνων εξωτερικά. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου γεννιούνται intersex άτομα, τα οποία δεν είναι ξεκάθαρο εκ πρώτης όψεως αν είναι αρσενικά ή θηλυκά. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου γεννιούνται intersex άτομα τα οποία ανταποκρίνονται στον προαναφερθέντα διαχωρισμό (εξωτερικά) και συνειδητοποιούν την κατάσταση αυτή αργότερα, τις περισσότερες φορές όταν η εφηβεία τους συμβαίνει με τρόπο διαφορετικό από τον αναμενόμενο.

Πέρα από το «LGBT» – Μέρος 1: Σεξουαλικός προσανατολισμός

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποιες ακριβώς από τις ποικιλομορφίες του αναπαραγωγικού συστήματος λογαριάζονται ως μεσοφυλικές, κι αυτό γιατί το intersex είναι μια κατηγορία που αποτελεί προϊόν κοινωνικής κατασκευής και αντικατοπτρίζει την βιολογική παρέκκλιση των ατόμων αυτών.

Συνηθίζουμε να χωρίζουμε τα άτομα ως αρσενικά, θηλυκά και μεσοφυλικά για την ευκολότερη κοινωνική μας συνδιαλλαγή, όπως ακριβώς και με τα χρώματα. Υπάρχει για παράδειγμα το κόκκινο και το πορτοκαλί, αλλά και ένα εύρος αποχρώσεων στην μεταξύ τους απόσταση. Ο περαιτέρω και πιο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός των αποχρώσεων αυτών θα προκύψει μόνο από κάποια δεδομένη ανάγκη.

Η φύση μας προικίζει με ένα εύρος γεννητικών οργάνων (πέος, κόλπος, όρχεις, κλειτορίδα κτλ) τα οποία με την σειρά τους ποικίλουν σε μέγεθος, σχήμα και μορφή, όπως και με χρωμοσώματα τα οποία παρουσιάζουν με την σειρά τους ποικιλομορφία. Επομένως, η φύση δεν ορίζει το που τελειώνει το αρσενικό και που αρχίζει το θηλυκό. Ακόμα και οι απόψεις των γιατρών επ’ αυτού παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Αν πρέπει ωστόσο να μιλήσουμε με ποσοστά, η συχνότητα των μεσοφυλικών ατόμων είναι 1 στα 2,000.

Σε αυτά τα άτομα στο παρελθόν αποδιδόταν ο όρος «ερμαφρόδιτο», ο οποίος δεν είναι πλέον πολιτικώς ορθώς και θεωρείται πως είναι ασαφής, ταπεινωτικός και τα στιγματίζει δεδομένων των συνειρμών που δημιουργεί με μυθικές μορφές τεράτων και φρικιών τα οποία χαρακτηρίζονταν με τον παραπάνω όρο.

Το σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να ενημερωθούμε και να δημιουργήσουμε έναν κόσμο απαλλαγμένο από ντροπή, μυστικότητα και αχρείαστες χειρουργικές επεμβάσεις «διόρθωσης» φύλου των ατόμων αυτών που γεννιούνται με βιολογικά χαρακτηριστικά τα οποία αποκλίνουν από την συχνότερα απαντώμενη σεξουαλική ανατομία.

 

Πηγές: Isna.org, Medlineplus.gov, Katy Steinmetz “This is What Intersex Means”

Σχόλια