ΟΗΕ: παρέχει ευκαιρίες εργασίας και πρακτικής άσκησης σε κατόχους πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων αλλά και φοιτητών, αντίστοιχα, σε εξειδικευμένες υπηρεσίες του

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προκηρύσσει θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης σε εξειδικευμένους τομείς λειτουργίας του, όπως είναι για παράδειγμα εξειδικευμένες υπηρεσίες, τα ταμία και τα προγράμματά του (UNESCO, UNICEF, WHO).

Θέσεις εργασίας

Οι κατηγορίες που καλύπτουν οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας είναι οι εξής:

  • Επαγγελματικές και ανώτερες κατηγορίες (απαιτείται πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης)

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή ανώτερου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) και η εργασιακή εμπειρία σε τομέα σχετικό με το πτυχίο

  • Διοικητικές υπηρεσίες (απαιτείται πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

Απαιτείται η κατοχή δευτεροβάθμιου τίτλου σπουδών και εργασιακή προϋπηρεσία

  • Γενικές υποστηρικτικές υπηρεσίες (απαιτείται πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

Απαιτείται η κατοχή δευτεροβάθμιου τίτλου σπουδών και εργασιακή προϋπηρεσία

Θέσεις πρακτικής άσκησης

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης του ΟΗΕ απευθύνονται σε φοιτητές ή σε όσους έχουν αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο αλλά δεν έχει περάσει ένας χρόνος από την τη συμπλήρωση των σπουδών τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πηγή

Σχόλια