Τα τελευταία χρόνια στη Νομική επικρατεί μια νέα τάση, μια νέα δραστηριότητα που έχει τραβήξει πολλούς φοιτητές, ένας διαγωνισμός στον οποίο ονειρεύονται να συμμετάσχουν όλο και περισσότεροι. Πρόκειται για τον πυρετό των εικονικών δικών. Τι είναι όμως τελικά η εικονική δίκη ή αλλιώς moot court , και γιατί ολοένα και περισσότεροι φοιτητές θέλουν να συμμετάσχουν σε μια τέτοια δραστηριότητα;

Όλα ξεκινούν κυρίως από τον τομέα των Διεθνών Σπουδών της Νομικής, ο οποίος και αναλαμβάνει να προετοιμάσει τους φοιτητές για έναν ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο διαγωνισμό εικονικής δίκης. Συγκεκριμένα, οι αρμόδιοι καθηγητές επιλέγουν ορισμένους φοιτητές που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν σε κάτι τέτοιο. Η προετοιμασία είναι σχεδόν καθημερινή, και μάλιστα πολύωρη και το διάβασμα πάρα πολύ. Ο διαγωνισμός είναι αρκετά απαιτητικός και η εικονική δίκη-ανάλογα με τον εκάστοτε διαγωνισμό-έχει ως αντικείμενο θέματα διεθνούς ή ευρωπαϊκού δικαίου, εμπορικού δικαίου ή θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μάλιστα τον τελευταίο καιρό διοργανώνονται και εικονικές δίκες από εθνικούς φορείς, δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές να διαγωνιστούν σε πανελλαδικό επίπεδο. Συγκεκριμένα διαγωνίζονται ομάδες της Νομικής Αθήνας, της Νομικής Θεσσαλονίκης και της Νομικής Κομοτηνής μεταξύ τους. Παραδείγματα τέτοιων εικονικών δικών είναι οι εικονικές δίκες ποινικού και ναυτικού δικαίου, που έγιναν αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα το προηγούμενο εξάμηνο.

Ωστόσο μεγαλύτεροι είναι οι διαγωνισμοί σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο στους οποίους η Νομική Σχολή Αθηνών έχει πάρει σημαντικότατες διακρίσεις, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πως δεν υστερεί σε τίποτα σε ακαδημαϊκό επίπεδο σε σχέση με τις υπόλοιπες Νομικές του κόσμου.

Συγκεκριμένα οι διαγωνιζόμενοι, οργανωμένοι σε ομάδες ανά Νομική Σχολή εκπροσωπούν τις δύο πλευρές των αντίδικων στη συγκεκριμένη εικονική δίκη του εκάστοτε διεθνούς θέματος. Έπειτα από πολλή μελέτη έχουν γράψει τα αντίστοιχα δικόγραφα και προσπαθούν να υπερασπιστούν τη θέση που εκπροσωπούν με όσο το δυνατόν καλύτερη επιτυχία. Συνεπώς, η επιτυχία εδώ είναι κάτι συλλογικό, με αποτέλεσμα τέτοιου είδους διαγωνισμοί να καλλιεργούν ένα πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας ανάμεσα στους φοιτητές της ίδιας ομάδας. Φυσικά υπάρχουν πάντα και βραβεία ατομικά, όπως για παράδειγμα είναι αυτό του καλύτερου αγορητή, παρόλα αυτά όμως το αίσθημα επιτυχίας παραμένει συλλογικό, και μετατρέπεται σε ένα αίσθημα υπερηφάνειας που κάθε Νομική Σχολή έχει για την επιτυχία της ομάδας που την εκπροσωπεί σε έναν διεθνή διαγωνισμό τέτοιου κύρους.

Τα κίνητρα για να συμμετάσχει κανείς είναι πολλά. Ξεκινώντας από το προαναφερθέν πνεύμα συλλογικότητας και τη δουλειά που γίνεται επί ένα τουλάχιστον εξάμηνο μαζί με άτομα που από απλοί γνωστοί θα γίνουν φίλοι σου και συνοδοιπόροι σου σε μια πρωτόγνωρη δοκιμασία ζωής, θα καταλήξω στο περιβόητο βιογραφικό. Με τη συμμετοχή σε έναν τέτοιο διαγωνισμό εμβαθύνεις ήδη από φοιτητής στο αντικείμενο νομικών σπουδών που θέλεις, βάζοντας ένα λιθαράκι για τη μετέπειτα επαγγελματική σου πορεία. Η διάκριση σε έναν τέτοιο διαγωνισμό σου προσφέρει ακόμα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα, όπως για παράδειγμα εργασία ή απασχόληση σε φορείς σχετικούς με το αντικείμενο της εικονικής δίκης και φυσικά διεθνή αναγνώριση.

Πολλοί συμφοιτητές μου διάβασαν, διαγωνίστηκαν και τελικά πέτυχαν μια αξιοπρεπή θέση σε έναν τέτοιο διαγωνισμό εικονικής δίκης. Αυτό δίνει σήμερα το έναυσμα σε ολοένα και μικρότερα έτη της Νομικής Σχολής να θέλουν να λάβουν μέρους σε κάτι τέτοιο, φέρνοντας τις εικονικές δίκες πλέον στο προσκήνιο των σπουδών μας.

 

Σχόλια