Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) υπενθυμίζει ότι η ηλεκτρονική (www.eap.gr) υποβολή αίτησης για τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, θα διαρκέσει έως και τη 10η Δεκεμβρίου 2015.

Ο αριθμός των παρεχομένων θέσεων του ΕΑΠ έχουν καθοριστεί με αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στις 4.790 θέσεις για φοιτητές των έξι Προπτυχιακών Προγραμμάτων και στις 5.210 θέσεις για φοιτητές των είκοσι έξι Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

Όσον αφορά στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, οι παρεχόμενες θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:

 1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (200 θέσεις)
 2. Πληροφορική (900 θέσεις)
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1500 θέσεις)
 4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (1100 θέσεις)
 5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (1000 θέσεις)
 6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (90 θέσεις)

Στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών οι παρεχόμενες θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, κατανέμονται ως ακολούθως:

 1. Κοινό ΜΠΣ «Master in Business Administration» (ΜΒΑ) ΕΑΠ-Wroclaw

(350 θέσεις)

 1. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (390 θέσεις)
 2. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (395 θέσεις)
 3. Τραπεζική (455 θέσεις)
 4. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (400 θέσεις)
 5. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (140 θέσεις)
 6. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (120 θέσεις)
 7. Διασφάλιση Ποιότητας (370 θέσεις)
 8. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (85 θέσεις)
 9. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (320 θέσεις)
 10. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (100 θέσεις)
 11. Διαχείριση Αποβλήτων (280 θέσεις)
 12. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (30 θέσεις)
 13. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (45 θέσεις)
 14. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (60 θέσεις)
 15. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (90 θέσεις)
 16. Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων

Συστημάτων Υπολογισμού (90 θέσεις)

 1. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (60 θέσεις)
 2. Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα (60 θέσεις)
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Πολυμέσα (30 θέσεις)
 4. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (120 θέσεις)
 5. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (45 θέσεις)
 6. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (70 θέσεις)
 7. Σπουδές στην Εκπαίδευση (700 θέσεις)
 8. Εκπαίδευση Ενηλίκων (215 θέσεις)
 9. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (90 θέσεις)

Επίσης, το Ε.Α.Π. προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 πρόσθετο αριθμό παρεχομένων θέσεων για τα Μεταπτυχιακά  Προγράμματα Σπουδών αποκλειστικά σε μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΤΕΙ με προσωποπαγή θέση (άρθρ. 3 του Ν. 3027/2002) και εργαστηριακούς συνεργάτες (άρθρ. 19 του Ν. 1404/1983, αρθρ. 11 παρ. 8 του Ν. 3404/2005) που δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης.

Τα προγράμματα και οι προσφερόμενες θέσεις ανά Πρόγραμμα κατανέμονται ως εξής:

 1. Κοινό ΜΠΣ «Master in Business Administration» (ΜΒΑ) ΕΑΠ-Wroclaw

(45 θέσεις)

 1. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (39 θέσεις)
 2. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (40 θέσεις)
 3. Τραπεζική (45 θέσεις)
 4. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (40 θέσεις)
 5. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (14 θέσεις)
 6. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (12 θέσεις)
 7. Διασφάλιση Ποιότητας (37 θέσεις)
 8. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (9 θέσεις)
 9. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (32 θέσεις)
 10. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (10 θέσεις)
 11. Διαχείριση Αποβλήτων (28 θέσεις)
 12. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (3 θέσεις)
 13. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (4 θέσεις)
 14. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (6 θέσεις)
 15. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (9 θέσεις)
 16. Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων

Συστημάτων Υπολογισμού (9 θέσεις)

 1. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (6 θέσεις)
 2. Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα (6 θέσεις)
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Πολυμέσα (3 θέσεις)
 4. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (12 θέσεις)
 5. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (4 θέσεις)
 6. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (7 θέσεις)
 7. Σπουδές στην Εκπαίδευση (70  θέσεις)
 8. Εκπαίδευση Ενηλίκων (22 θέσεις)
 9. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (9 θέσεις)

Τέλος, το Ε.Α.Π προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 5%, για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009.

Τα προγράμματα και οι προσφερόμενες θέσεις ανά πρόγραμμα κατανέμονται ως εξής:

 1. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό: (55 θέσεις)
 2. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό:         (50 θέσεις)
 3. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός: (5 θέσεις)
 4. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες: (10 θέσεις)
 5. Πληροφορική: (45 θέσεις)
 6. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών: (75 θέσεις)

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για την απόκτηση των απαραίτητων πληροφοριών και οδηγιών αλλά και για την υποβολή της αίτησης, θα μπορούν να εξυπηρετούνται, κατά το ίδιο διάστημα, και από τα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα, (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών), Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9.00π.μ. – 19.00μ.μ. και να τηλεφωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα: (2610) 367317, 367327, 367336, 367355 και 367600.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα, στην Πάροδο Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών (κτίριο Διοίκησης).

Η έναρξη των σπουδών για τα παραπάνω Προγράμματα θα γίνει το Φθινόπωρο του 2015.

 

Πηγή:www.eap.gr

Σχόλια