Το Εκπαιδευτικό Σύστημα της Βουλγαρίας

Ανώτατη εκπαίδευση στη Βουλγαρία παρέχουν τα πανεπιστήμια, τα οικονομικά ινστιτούτα, οι γεωπονικές σχολές, τα τεχνολογικά ινστιτούτα, οι ιατρικές σχολές, οι σχολές καλών τεχνών και η Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
Στη Βουλγαρία υπάρχουν: το Πανεπιστήμιο της Σόφιας « Κλίμεντ Οχρίντσκι », το Πανεπιστήμιο του Πλόβντιβ «Πάισσι Χιλεντάρσκι » και το Πανεπιστήμιο του Βέλικο Τέρνοβο « Κύριλος και Μεθόδιος ». Ιατρικές σχολές λειτουργούν στη Σόφια, στο Πλόβντιβ, στη Βάρνα, στο Πλέβεν και στη Στάρα Ζαγκόρα
Το ΔΟΑΤΑΠ αναγνωρίζει μόνο τις παιδαγωγικές σχολές που υπάγονται στα πανεπιστήμια και όχι τα ανεξάρτητα παιδαγωγικά ινστιτούτα που υπάρχουν στη Βουλγαρία. Οικονομικά ινστιτούτα υπάρχουν στη Σόφια, στη Βάρνα και στο Σβίστοφ. Γεωπονικά ινστιτούτα λειτουργούν στο Πλόβντιβ και στη Στάρα Ζαγκόρα.
Τεχνολογικά ινστιτούτα υπάρχουν στη Σόφια, στη Βάρνα, στο Γκάμπροβο, στο Ρούσσε, στο Μπουργκάς και στο Πλόβντιβ. Καλές Τέχνες μπορεί να σπουδάσει κανείς στη Σόφια και στο Πλόβντιβ.Επίσης στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας, Ελληνικά διδάσκονται στο Τμήμα Ξενόγλωσσης Εκπαιδεύσεως, ως επίσης και στο τμήμα Βαλκανολογίας.
Στο Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο οι σπουδές Ελληνικών ανταποκρίνονται στη σύγχρονη πραγματικότητα, καθώς καλύπτουν τόσο την πολιτιστική όσο και την οικονομική διάσταση της Ελλάδας στις σχέσεις της με τη Βουλγαρία. Ο κύκλος σπουδών τιτλοφορείται «Νέα Ελλήνικά και Μanagement. Η διδασκαλία των Ελληνικών και στα Πανεπιστήμια του Μπλαγκόεβγκραντ και του Βελίκο Τύρνοβο είναι άλλο ένα δείγμα της διάθεσης των νέων Βουλγάρων να προσεγγίσουν τους φίλους γείτονές τους.
Η Κλασσική και η Βυζαντινή περίοδος του Ελληνικού Πολιτισμού παραμένουν βεβαίως πάντα γνωστικοί τομείς υψηλού κύρους και ενδιαφέροντος στα βουλγαρικά πανεπιστήμια, με αξιόλογο επίπεδο διδασκαλίας αλλά και έρευνας, καθώς και με εκδήλωση επιστημονικών ανταλλαγών μεταξύ των ειδικών των δύο χωρών.

Γενικές Πληροφορίες για σπουδές στη Βουλγαρία

Προϋποθέσεις και διαδικασία εισαγωγής:

Στην Βουλγαρία, κάθε πανεπιστήμιο θέτει τις δικές του προϋποθέσεις για την εισαγωγή υποψηφίων. Επίσης κάθε καλοκαίρι η Βουλγαρική Πρεσβεία διαθέτει ένα χώρο στις εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα, στον οποίο εκπρόσωποι κάποιων πανεπιστημίων συναντούν υποψηφίους.
Ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει τα δικαιολογητικά του απευθείας στο πανεπιστήμιο. Οι υποψήφιοι αρχίζουν τις σπουδές τους κατά  κανόνα με ένα προπαρασκευαστικό έτος, προκειμένου να μάθουν τα βουλγάρικα και την ορολογία της ειδικότητας στην Βουλγαρία. Στο τέλος του προπαρασκευαστικού έτους, οι φοιτητές εξετάζονται τόσο στα Βουλγάρικα, όσο και στην ορολογία της ειδικότητας. Η επιτυχία στις εξετάσεις συνεπάγεται και την εισαγωγή στη σχολή προτίμησης. Η εκμάθηση της βουλγάρικης γλώσσας συνεχίζεται και κατά τα δύο πρώτα έτη φοίτησης στο πανεπιστήμιο.
Σημειώνεται ότι για κάποια πανεπιστήμια, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του προπανεπιστημιακού έτους  και στην Αθήνα, σε συνεργαζόμενα με το Πανεπιστήμιο εκπαιδευτικά ιδρύματα. Με την επιτυχή συμπλήρωση του μονοετούς προγράμματος, ο φοιτητής εγγράφεται χωρίς εξετάσεις στο Α΄ έτος των πανεπιστημίων αυτών.

Δίδακτρα – Κόστος ζωής – Άδεια παραμονής: 

Το ύψος των διδάκτρων κυμαίνεται από 1923 έως 2307 euro ετησίως. Εξαιρούνται οι σπουδές στις ιατρικές σχολές ( οδοντιατρική, φαρμακευτική, κτηνιατρική ) που κοστίζουν περίπου 2924 έως 3462 euro ανάλογα με την ειδικότητα και το πανεπιστήμιο.
Η διαμονή στις φοιτητικές εστίες και η σίτιση στα φοιτητικά εστιατόρια κοστίζει επιπλέον 385 euro το χρόνο. Βεβαίως οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν μόνοι τους κατοικία για ενοικίαση έναντι του ποσού των 92,4 έως 230 euro το μήνα.
Με την εγγραφή στο προκαταρκτικό έτος για τους ξένους φοιτητές, ο υποψήφιος παίρνει άδεια παραμονής για ένα χρόνο. Μετά την εγγραφή του στο πανεπιστήμιο, η άδεια ανανεώνεται για όλο το χρονικό διάστημα των σπουδών του.

Λίστα Πανεπιστημίων Βουλγαρίας

American University in Bulgaria
NATFA
National Sports Academy
National Military University
Nikola Vaptsarov Naval Academy
New Bulgarian University
Pleven Medical University
Plovdiv University
Rakovski Defence and Staff College
Rousse University
Sofia Medical University
Sofia University
South-West University “Neofit Rilski”
Technical University of Sofia
Technical University of Varna
Technical University of Gabrovo
Veliko Tarnovo University

Χρήσιμες Διευθύνσεις :

Πρεσβεία της Βουλγαρίας

Στρατηγού Καλλάρη 33, Παλαιό Ψυχικό, Τηλ. 6748105

 

Πηγή: Σπουδές στην Βουλγαρία

http://www.studysmart.gr/index.php/2013-09-17-08-20-27/study-in-bulgaria

 

 

Σχόλια