Χριστίνα Βλ

Χριστίνα Βλ

Μπήκε στο τμήμα ψυχολογίας για να μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους, γρήγορα κατάλαβε ότι τελικά μπήκε για να γίνει εκνευριστική με πτυχίο. Την άνοιξη για κάποιο λόγο είναι πιο χαρούμενη αλλά ως αγαπημένη εποχή δηλώνει το χειμώνα. Φέρε της καλό φαΐ, πάρε της και τη ψυχή.