Πέντε διδακτορικές υποτροφίες ΙΚΥ 2019-2020!

Συγκεριμένα, αν είσαι Έλληνας υποψήφιος διδάκτορας τότε μπορείς να κάνεις αίτηση για μία από τις πέντε διδακτορικές υποτροφίες ΙΚΥ 2019-2020.

Οι προσφερόμενες υποτροφίες, αφορούν σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι), ενώ οι κλάδοι πάνω στους οποίους μπορούν να ενταχθούν οι υποψήφιοι είναι:

 • Ιστορίας και Πολιτισμού
 • Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Νομικών Επιστημών
 • Οικονομικών Επιστημών

Προϋποθέσεις για τις διδακτορικές υποτροφίες ΙΚΥ 2019-2020

 • Έλληνες πολίτες
 • Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
 • Να μην έχουν διδακτορικό τίτλο
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Για τους άνδρες: Εκπλήρωση ή αναβολή στρατιωτικών υποχρεώσεων
 • Υποχρεωτική άδεια μονίμων ή συμβασιούχων δημοσίων υπαλλήλων

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και τις 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 εδώ. Αντίγραφα της αίτησης πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του ΙΚΥ* έως τις 8 Φεβρουαρίου 2019 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο ταυτότητας
 • Επίσημο έγγραφο για Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και Δ.Ο.Υ
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής (C1)
 • Στρατολογική κατάσταση
 • Υπεύθυνη δήλωση (N.1599/1986)

Οι υποτροφίες ΙΚΥ 2019-2020 έχουν διάρκεια 36 μήνες με ενδεχόμενο τροποποίησης.

Παροχές υποτροφιών ΙΚΥ 2019-2020

 • Μηνιαίο ποσό ύψους: 1.089,21 ευρώ
 • 450 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο για τμήμα εξόδων ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • 250 ευρώ για τα πρώτα έξοδα εγκατάστασης

Όσοι υποψήφιοι δεν δύνται να υποβάλουν στο σύνολό τους τα έντυπα ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα εξαιρούνται από
την διαδικασία επιλογής.

Η επιλογή των υποτρόφων, διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας βάσει ποιοτικών κριτηρίων επιλογής (selection criteria), τα οποία δημοσιεύονται στον ιστοχώρο του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας

Τέλος, οι υποψήφιοι, πριν την τελική επιλογή είναι πολύ πιθανό να κληθούν σε συνέντευξη από το αρμόδιο όργανο του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, το οποίο και θα κοινοποιήσει τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής στους υποψηφίους και στο Ι.Κ.Υ.

Μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες εδώ!

*Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία.

Αρμόδιες υπάλληλοι

Γραφείο Επικοινωνίας: 210-3726394/355/357

email: infoteam@iky.gr

N.Οικονομοπούλου

Τηλέφωνο: 210-3726328, email: necono@iky.gr

Ν. Μαλατέστα

Τηλέφωνο: 210-3726370, email: nmalatesta@iky.gr

Χ. Μεταξά

Τηλέφωνο: 210-3726330

Σχόλια