Δες αναλυτικά όλες τις προϋποθέσεις!

Η Europol είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ασχολείται με την επιβολή του νόμου και επιθυμεί να δημιουργήσει μια ασφαλέστερη Ευρώπη προς όφελος των πολιτών, χορηγεί θέσεις για πρακτική άσκηση 2019.

Βρες και άλλες θέσεις για πρακτική άσκηση εδώ!

Η Europol πρόσφερει θέσεις σε πτυχιούχους και επαγγελματίες και προσφέρει όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θέσεις για πρακτική άσκηση.

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση:

  • Υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ που έχουν ολοκληρώσει ή πραγματοποιούν πανεπιστημιακές σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση
  • Πολίτες που έχουν σπουδές σχετικές με το πεδίο ενασχόλησης της Europol
  • Πολίτες που γνωρίζουν 2 γλώσσες της ΕΕ (μία εκ των οποίων αγγλικά)

Τόπος διεξαγωγής πρακτικής: Χάγη

Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Διάρκεια: 3-6 μήνες

Αμειβή: 790 ευρώ τον μήνα

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και πως να υποβάλεις αίτηση θα βρεις εδώ!

Σχόλια