Πρακτική άσκηση 2019 με μισθό 1120 ευρώ το μήνα!

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο προσφέρει θέσεις για πρακτική άσκηση 2019 σε τομείς που σχετίζονται με το έργο του. Συγκεκριμένα, οργανώνει τρεις περιόδους για πρακτική άσκηση και οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, πρέπει να κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημίου, που να τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην κατηγορία καθηκόντων AD(*), όπως ορίζεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών στα αντικείμενα:

  • Εσωτερικός έλεγχος
  • Προϋπολογισμός/Λογιστικά
  • Διοίκηση/Ανθρώπινοι πόροι
  • Μετάφραση
  • Επικοινωνία/Διεθνείς σχέσεις
  • Νομική

Τέλος, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα μία επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γνωρίζουν ικανοποιητικά τουλάχιστον μία ακόμα.

Βρες και άλλες υποτροφίες εδώ!

Σημείωση 1: Δικαίωμα για πρακτική άσκηση 2019 έχουν όσοι δεν έχουν πραγματοποιήσει ήδη πρακτική άσκηση (αμειβόμενη ή μη) σε ευρωπαϊκό θεσμικό ή άλλο όργανο.

Σημείωση 2: Οι επιλεγόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα έγγραφα (ποινικό μητρώο/ιατρικό πιστοποιητικό) που θα βεβαιώνουν ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση

Πληροφορίες

Επίδομα: 1120 € το μήνα

Διάρκεια πρακτικής άσκησης: 5 μήνες

Τοποθεσία: Λουξεμβούργο

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Ιανουαρίου 2019

Βρες περισσότερες πληροφορίες εδώ!

Σχόλια