Μεταπτυχιακές υποτροφίες με πρακτική άσκηση και σύμβαση πλήρους απασχόλησης!

Το ΙΚΥ σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα υπόγραψε την προκύρηξη για 100 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου στην Ελλάδα με παράλληλη πρακτική άσκηση στην ΕΤΕ.

Οι επιστημονικοί τομείς χορήγησης των υποτροφιών είναι:

  • Οικονομικά/Χρηματοοικονομικά
  • Πληροφορική
  • Θετικές Επιστήμες
  • Διοίκηση επιχειρήσεων / Τραπεζική

Βρες και άλλες υποτροφίες εδώ!

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και μετά την πρακτική υπάρχει δυνατότητα εξαρτημένης σύμβασης πλήρους απασχόλησεις για δύο έτη.

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ – Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) στα τηλέφωνα 210-3726394 και 210-3726355, καθώς και στο email: infoteam@iky.gr

Λόγω των επίσημων αργιών των Χριστουγέννων οι υποψήφιοι καλούνται να φροντίσουν έγκαιρα για τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν από τις Γραμματείες των Σχολών.

Σε περίπτωση που κάποιο πιστοποιητικό δεν δύναται να εκδοθεί, έως την καταληκτική ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών στο ΙΚΥ, θα πρέπει να επισυναφθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης χορήγησης του εν λόγω δικαιολογητικού από τη Γραμματεία.

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται στα τηλ. 210-3726366, 210-3726367 ή μέσω του email: ikywebsupport@iky.gr

Σχόλια