Η κυβέρνηση του Ισραήλ προσφέρει υποτροφίες 2019 για σπουδές!

Συγκεκριμένα, οι υποτροφίες 2019 προσφέρονται για μεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές, αλλά και για έρευνα διάρκειας 8 μηνών ή για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων εβραϊκής γλώσσας, διάρκειας 3 εβδομάδων.

Χαρακτηριστικά υποψηφίων για τις υποτροφίες:

  • Πτυχιούχοι ηλικίας έως 35 ετών
  • Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής ή της εβραϊκής γλώσσας

Η υποτροφία μπορεί να είναι πλήρης, περιλαμβάνοντας μερική απαλλαγή από τα δίδακτρα (50% των διδάκτρων συνολικού ύψους 6.000$), μηνιαίο επίδομα και βασική ασφάλεια υγείας.

Μπορεί επίσης να είναι μερική, περιλαμβάνοντας μηνιαίο επίδομα και βασική ασφάλεια υγείας.

Βρες και άλλες υποτροφίες εδώ

Επιπλέον, οι υποτροφίες 2019 αφορούν μόνο τη φοίτηση σε συγκεκριμένα πανεπιστήμια, που έχουν εγκριθεί από το Ισραηλινό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η υποτροφία γλώσσας αφορά αποκλειστικά το Ulpan για την αποδοχή σε πρόγραμμα σπουδών/έρευνας από τα πανεπιστήμια που έχουν εγκριθεί.

Μπορείς να υποβάλλεις την αίτησή σου στην Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα έως την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.

Όλα τα εγκεκριμένα Πανεπιστήμια βρίσκονται εδώ!

Περισσότερες διευκρινίσεις μπορείς να βρεις επικοινωνώντας με το Ισραηλινό ΥΠΕΞ στο email: scholarship@mfa.gov.il, είτε στην Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Επικοινωνίας στο email: pr@athens.mfa.gov.il και στο τηλέφωνο: 210 670 5513.

Σχόλια