Υποτροφίες της Κυβέρνησης της Ελβετίας για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές!

Η κυβέρνηση της Ελβετίας χορηγεί υποτροφίες σε αλλοδαπούς φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές σε Καλές Τέχνες και διδακτορικές σπουδές σε όλους τους κλάδους για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Συγκεκριμένα δίνονται για:

  • Μεταπτυχιακά στις Καλές Τέχνες

Κόστος υποτροφίας: 1920 ελβετικά φράγκα για όσο διάστημα διαρκεί το μεταπτυχιακό

  • Διδακτορικά σε όλους τους κλάδους

Κόστος υποτροφίας: 1920 ελβετικά φράγκα για τρία χρόνια

Βρες άλλες υποτροφίες εδώ!

  • Μεταδιδακτορικά σε όλους τους κλάδους

Κόστος υποτροφίας: 3500 ελβετικά φράγκα για 12 μήνες

  • Έρευνα στο πλαίσιο διδακτορικού ή σε απόφοιτους ιατρικής

Κόστος υποτροφίας: 1920 ελβετικά φράγκα για 12 μήνες

Μπορείς να υποβάλλεις την αίτησή σου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2018, ενώ επιπλέον πληροφορίες θα βρεις στην ιστοσελίδα: www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/

Σχόλια