Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει δωρεάν επιμόρφωση στη Ψυχολογία, τη Συμβουλευτική και την Προπονητική Ζωής σε περισσότερες από 40 πόλεις!

Το πρόγραμμα για δωρεάν επιμόρφωση περιλαμβάνει εννέα πεντάωρες συναντήσεις (μία κάθε μήνα) από διδάσκοντες, που συνδυάζουν την επιστημονικότητα με την εμπειρία, το θεωρητικό με την πρακτική συμπεριφορά, το κλασικό με τις εναλλακτικές προσεγγίσεις, αλλά και τα ερευνητικά πορίσματα με τις παραδοσιακές πεποιθήσεις.

Σκοπός του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η προώθηση της γνώσης κάθε μορφής, είτε είναι ελιτιστική, είτε είναι πειραματική.

Μέσω του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω εξειδίκευση για απόκτηση τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και η εγγραφή σε προγράμματα ξένων πανεπιστημίων.

Το πρόγραμμα μπορείς να το παρακολουθήσεις και εξ αποστάσεως.

Την αίτηση για τη δωρεάν επιμόρφωση καθώς και όλες τις πόλεις που θα γίνουν τα προγράμματα θα τις βρεις εδώ!

Σχόλια