Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε τα προγράμματα του νέου εκπαιδευτικού κύκλου!

Συγκεκριμένα, το e-learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ανακοίνωσε το νέο εκπαιδευτικό κύκλο.

Οι εκπαιδευόμενοι που θα πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους (καταβολή α δόσης διδάκτρων) στον τρέχοντα εκπαιδευτικό κύκλο θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία προκειμένου να επιλέξουν ποιο από τα παρακάτω προγράμματα επιθυμούν να παρακολουθήσουν δωρεάν.

1. Μίγμα Marketing και Brand (2 μήνες)
2. Website και Ενέργειες Marketing για Μικρές Τουριστικές Μονάδες (2 μήνες)
3. Διαχείριση Χωρισμού – Διαζυγίου Γονέων (4 μήνες)
4. Θέματα Φιλοσοφίας: Ελευθερία και Ευημερία (3 μήνες)

Η επιτυχής ολοκλήρωση των 4 παραπάνω προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης Συμμετοχής.

Η έναρξη των μαθημάτων για τα δωρεάν προγράμματα έχει οριστεί στις 10 Δεκεμβρίου του 2018.

Προκειμένου να ενημερωθείτε για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα του τρέχοντος κύκλου στα οποία μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση, πατήστε εδώ.

Σχόλια