Το Eurocontrol προσφέρει αμειβόμενη πρακτική άσκηση διάρκειας 6 μηνών!

Η αμειβόμενη πρακτική άσκηση διάρκειας 6 μηνών ξεκινά τον Σεπτέμβριο και αφορά την ειδικότητα ενός Αναλυτή Δεδομένων.

Επιθυμητά προσόντα:

  • Μεταπτυχιακό ή ισοδύναμο πτυχίο στην Ανάλυση Δεδομένων, Πληροφορική, ΑΤΜ, Στατιστική και παρεμφερείς ειδικότητες.
  • Γνώσεις πάνω στην εναέρια κυκλοφορία .
  • Να μπορεί να αναλύσει δεδομένα και να μπορεί και να τα παρουσιάσει.
  • Να γνωρίζει Αγγλικά ή/και Γαλλικά και σε γραπτό αλλά και σε προφορικό επίπεδο (C1+)
  • Επιπλέον, γλώσσες είναι επιθυμητές.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρακτική καθώς και άλλες θέσεις μπορείτε να βρείτε εδώ!

Σχόλια