Οι υποτροφίες θα προσφερθούν σε δύο φοιτητές από την Κύπρο, για χρονική περίοδο 12 και 18 μηνών αντιστοίχως!

Οι υποτροφίες αφορούν τη φοίτηση στα Προγράμματα, «Μηχανική Πετρελαίου» του Πολυτεχνείου Κρήτης και «Ενέργεια, Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία» του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Τα μαθήματα και η έρευνα, στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, θα γίνονται στην Αγγλική γλώσσα με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων, στις οποίες περιλαμβάνονται διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών, σεμινάρια και ερευνητικά έργα στον τομέα της πετρελαϊκής βιομηχανίας και της αγοράς Ενέργειας.

Βρες περισσότερες υποτροφίες εδώ!

Επιπλέον, οι φοιτητές θα επωφεληθούν από πρακτικές διαλέξεις και θα διδαχθούν στην πράξη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για τις άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Τα έξοδα των μεταπτυχιακών σπουδών των φοιτητών, επιπέδου μάστερ, θα καλυφθούν πλήρως με ποσό ύψους €3,000 (υποτροφία). Tα έξοδα διαμονής και σίτισης στην Ελλάδα θα καλυφθούν από την ΕΚΟ Κύπρου με καταβολή χρηματικού ποσού ύψους €1,000 μηνιαίως (για 12 και 18 μήνες αντίστοιχα).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποτροφίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο http://www.eko.com.cy

Σχόλια