Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β 1729/17-05-2018 η Απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την οποία εγκρίνεται η ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με τίτλο: «Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία».

Δείτε αναλυτικά εδώ!

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία»

Σχόλια