Το  Youth Work Fair 2018 είναι γεγονός!

Το Σεράφειο του δήμου Αθηναίων, φιλοξενεί την Τετάρτη 18 Απριλίου από τις 11:00 – 20:00 μία ημέρα γιορτής του “youth work” γεμάτη βιωματικά σεμινάρια, ομιλίες, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών.

1. Θα πραγματοποιηθούν βιωματικά workshops με έμφαση:

 • Στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Στην εξοικείωση με την αναπηρία.
 • Στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τον χώρο του youth work και τα εργαλεία μη-τυπικής μάθησης.

2. Οι εξειδικευμένες παρουσιάσεις θα εστιάσουν σε ειδικές θεματικές γύρω από:

 • Πρακτικές και προσεγγίσεις του youth work ανά τον κόσμο.
 • Η σημασία του youth work για την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων των νέων.
 • Η σημασία των προγραμμάτων κινητικότητας και εθελοντισμού για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων.
 • Η σημασία του youth work για την ενίσχυση της απασχόλησης ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες.
 • Η σημασία του youth work για την υποστήριξη και ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων.
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων των youth workers και ορθές πρακτικές ένταξης του youth work στην τυπική εκπαίδευση.

4+1 λόγοι για να παρευρεθείς στο Youth Work Fair 2018!

3. Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης θα αναπτύξει ζητήματα:

 • Κοινής ορολογίας και ερμηνείας του όρου youth work.
 • Περιγραφής του ρόλου και αποτύπωσης κριτηρίων του youth worker.
 • Προκλήσεων των επαγγελματιών του χώρου στην Ελλάδα.
 • Μελλοντικής εξέλιξης και εμπλοκής των θεσμικών φορέων στο χώρο του youth work.
 • Επαγγελματικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης των youth workers.

4. Καθ’ όλη τη διάρκεια θα μπορείτε να λάβετε στα περίπτερα των Οργανισμών τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με:

 • Τη συστηματοποίηση του youth work σε διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα.
 • Τα διαφορετικά εργαλεία εργασίας και τις διαφορετικές προσεγγίσεις των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας.
 • Τις ανάγκες και τις ευκαιρίες του youth work.

4+1 λόγοι για να παρευρεθείς στο Youth Work Fair 2018!

5. Γιατί η είσοδος είναι δωρεάν

Φυσικά και η είσοδος είναι δωρεάν, επειδή ο στόχος του Youth Work Fair είναι να προωθήσει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με εμπειρίες και μορφές εργασίας με νέους, να αναδείξει το ρόλο, τις προοπτικές και τις προκλήσεις του youth work σε τοπικό, εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθώς και να ενημερώσει όσους ενδιαφέρονται για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων στον εν λόγω πεδίο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σχόλια