Όσα χρειάζεται να ξέρετε για τις μεταπτυχιακές υποτροφίες 2018 ύψους 12.000 € στον καθένα για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Το Ίδρυμα προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού και ερευνητές.

 

Μάθε – Διασκέδασε – Μοιράσου
Κάνε LIKE στο Frapress.gr και στήριξε την προσπάθεια μας!

Α. Μεταπτυχιακοί φοιτητές στην Ελλάδα: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε τέσσερις μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι 6.000 € στον καθένα.

Β. Μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Εξωτερικό: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε οκτώ μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι 12.000 € στον καθένα.

Οι υποψήφιοι (A & B) θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα για τις υποτροφίες 2018:

1)Πτυχίο από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με βαθμό τουλάχιστον 8/10 ή ισότιμη βαθμολογία από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.

2)Βεβαίωση του Πανεπιστημίου της επιλογής τους ότι έχουν γίνει δεκτοί.

3)Εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας σε περίπτωση που έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

4)Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα.

5)Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.

6)Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.

Γ. Ερευνητές: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε τέσσερις ερευνητές μέχρι 6.000 € στον καθένα.

Οι υποψήφιοι (Γ) θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα για τις υποτροφίες 2018:

1)Διδακτορικό δίπλωμα με βαθμό Άριστα, καθώς και τους προηγούμενους τίτλους σπουδών.

2)Εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας.

3)Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα. Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.

4)Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.

5)Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος θα καλέσει για συνέντευξη στα γραφεία του Ιδρύματος μόνον όσους από τους υποψήφιους επιλέξει σε πρώτο στάδιο.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στα πεδία «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και «ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και 13.4.2018

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θα συμπληρωθεί και θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ιδρύματος www.ipep-gr.org. Στο πεδίο «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» αφού πρώτα ολοκληρώσετε την διαδικασία εγγραφής.

Πηγή: Foititikanea.gr

Σχόλια