Δείτε τα προσόντα που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση στο Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο καθώς δεν τίθεται όρος για συγκεκριμένο πτυχίο!

Κάθε χρόνο το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (AmCham EU) προσφέρει σε έναν νέο Έλληνα φοιτητή μια αμειβόμενη θέση πρακτικής άσκησης για δύο μήνες στο γραφείο του AmCham EU στις Βρυξέλλες.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης γίνεται στη μνήμη του Ανδρέα Γαλανάκη, ο οποίος εργαζόταν ως Policy Director στο AmCham EU πριν από το θάνατό του τον Σεπτέμβριο του 2017. Το πρόγραμμα πρακτικής ασφάλισης τιμά τη δέσμευση και την αφοσίωση του Ανδρέα σε διατλαντικά θέματα και ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη γενική υποστήριξη και καθοδήγηση των νέων επαγγελματιών κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του.

Περιγραφή πρακτικής άσκησης:

Υπεύθυνος για την υποστήριξη των επιτροπών της AmCham της ΕΕ και την παροχή βοήθειας στους συμβούλους πολιτικής.

Ο επιτυχημένος υποψήφιος θα συντονίσει και θα παραστεί στις συνεδριάσεις των επιτροπών και θα ενθαρρυνθεί να συμμετάσχει σε πολλές διαφορετικές επιχειρηματικές συναντήσεις και εκδηλώσεις. Θα βοηθήσουν επίσης την ομάδα στην οργάνωση μεγαλύτερων εκδηλώσεων και μηνιαίων συναντήσεων.

Θα διεξάγει έρευνα για την παρακολούθηση των θεμάτων που ενδιαφέρουν τα μέλη της AmCham ΕΕ σε ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής της Ευρώπης και των διατλαντικών πολιτικών.

Θα τους ζητηθεί επίσης να γράψουν σημειώσεις ενημέρωσης για ζητήματα που ενδιαφέρουν τα μέλη της AmCham EU και άρθρα περιοδικών για την ιστοσελίδα της AmCham EU.

Απαραίτητα προσόντα:

1.Έντονο ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και/ή τις διεθνείς σχέσεις.

2.Διοργάνωση εκδηλώσεων και διοικητικές δεξιότητες.

3.Γνώση Υπολογιστών (Microsoft Office και Internet)

4.Να είναι σε θέση να τηρήσει τις προθεσμίες

5.Να είναι συνεργάσιμος/η

6.Ευέλικτος/η με τις ώρες εργασίας για την υποστήριξη εκδηλώσεων και ενημερώσεων

7.Γλώσσες: Άπταιστα Αγγλικά (τόσο γραπτά όσο και προφορικά), άλλες γλώσσες αποτελούν πλεονέκτημα, ιδίως Γαλλικά.

Πληρωμή και Διακοπές:

Επιχορήγηση 600 € μηνιαίως για την κάλυψη εξόδων εκτός τσέπης. Η πτήση Ελλάδα-Βέλγιο (μέγιστο ποσό 500 ευρώ) και η διαμονή (μέχρι 1.000 ευρώ) θα καλύπτονται επίσης ξεχωριστά.

Πώς να υποβάλετε αίτηση:

Κάθε φοιτητής που ενδιαφέρεται να υποβάλει αίτηση για τη θέση θα πρέπει να στείλει ένα βιογραφικό σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση policyvacancy@amchameu.eu

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου 2018

American Chamber of Commerce to the European Union Speaking for American business in Europe Avenue des Arts/Kunstlaan 53, 1000 Brussels, Belgium

• T +32 2 513 68 92 info@amchameu.eu • amchameu.eu • European Transparency Register: 5265780509-9

Δες κι άλλα εκπαιδευτικά και φοιτητικά νέα!

Σχόλια