Τα δωρεάν μεταπτυχιακά 2018 στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για όλους τους κλάδους!

Το μεταπτυχιακό πλέον θεωρείται απαραίτητο προσόν στο βιογραφικό σου. Το γεγονός ότι είναι επί πληρωμή, όμως, καθιστά δύσκολο για πολλούς να καταφέρουν να κάνουν ένα. Ευτυχώς πέρα από τις υποτροφίες, υπάρχουν πια και κάμποσα δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το νέο μας αφιέρωμα για την στήλη της εκπαίδευσης αναφέρεται αποκλειστικά σε αυτά!

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τα δωρεάν μεταπτυχιακά 2018 προγράμματα που διαθέτει από όλα του τα τμήματα.


1. Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά


Σχολή: Θετικών επιστημών

Τμήμα: Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Email Γραμματείας: secretpm@di.uoa.gr

Τηλ Γραμματείας: (+30) 210 7275191

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατηγορίες εισακτέων: Απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Μαθηματικών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://alma.di.uoa.gr/

 


2. Αστικό Δίκαιο


Σχολή: Νομική

Τμήμα: Νομικής

Email Γραμματείας: theofrid@law.uoa.gr

Τηλ Γραμματείας: 2103688651, 2103688656

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατηγορίες εισακτέων: Απόφοιτοι Νομικών Σχολών/Απόφοιτοι ΑΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html


3. Β’ Ιδιωτικού Δικαίου


Σχολή: Νομική

Τμήμα: Νομικής

Email Γραμματείας: theofrid@law.uoa.gr

Τηλ Γραμματείας: 2103688651, 2103688656

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Γραπτή εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων: Απόφοιτοι Νομικών Σχολών/Απόφοιτοι ΑΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων

Κατευθύνσεις: Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Πολιτική Δικονομία

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html


4. Βασική Φυσική και Εφαρμοσμένη Φυσική


Σχολή: Θετικών Επιστημών

Τμήμα: Φυσικής

Email Γραμματείας: secr@phys.uoa.gr

Τηλ Γραμματείας:  2107276745

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου – Γραπτη εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων: Πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνείων Ελληνικών Πανεπιστημίων (ΑΕΙ). Επίσης γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών με ειδικότητες συγγενείς με το περιεχόμενο του ΠΜΣ.

Κατευθύνσεις: 1. Φυσική των Υλικών 2.Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 3. Αστροφυσική – Αστρονομία – Μηχανική 4. Φυσική Περιβάλλοντος

Δυνατότητα υποτροφίας: Όχι

Δυνατότητα part-time: Ναι σε 6 εξάμηνα

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://www.phys.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/pms-tmimatos-fysikis.html


5. Βιολογία της άσκησης


Σχολή/Τμήμα: Επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού

Email Γραμματείας: gradbio@phed.uoa.gr

Τηλ Γραμματείας: 210 727 6039

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου – Γραπτη εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων: 1. Πτυχιούχοι Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 2. Πτυχιούχοι Τμημάτων Συναφούς Αντικειμένου 3. Πτυχιούχοι ΤΕΙ

Κατευθύνσεις: 1. Αθλητιατρική, Αθλητική Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση 2. Αθλητική Βιομηχανική, Κινησιολογία και Εργονομία 3. Εργοφυσιολογία, Διατροφή – Άσκηση και Ποιότητα Ζωής

Δυνατότητα υποτροφίας:Όχι

Δυνατότητα part-time: Ναι, σε 6 εξάμηνα

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://www.phed.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/biologia-ths-askhshs.html


6. Δημόσιο Δίκαιο


Σχολή: Νομική

Τμήμα: Νομικής

Email Γραμματείας: theofrid@law.uoa.gr

Τηλ Γραμματείας: 2103688651, 2103688656

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Γραπτή εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων: Απόφοιτοι Νομικών Σχολών/Απόφοιτοι ΑΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html


7. Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές τεχνολογίες


Σχολή: Θετικών Επιστημών

Τμήμα: Χημείας σε συνεργασία με τμήμα Χημείας ΑΠΘ και Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Email Γραμματείας: secr@chem.uoa.gr

Τηλ Γραμματείας:  2107276745

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατηγορίες εισακτέων: Απόφοιτοι Τμημάτων Χημείας, Φυσικής, Βιολογίας και Χημικών Μηχανικών των ΑΕΙ και αντίστοιχων Τμημάτων ΑΕΙ του Εξωτερικού

Κατευθύνσεις: 1. Διδακτική της Χημείας 2.Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας 3.Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Δυνατότητα υποτροφίας/part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://www.chem.uoa.gr/


8. Iστορίας και θεωρίας του Δικαίου


Σχολή: Νομική

Τμήμα: Νομικής

Email Γραμματείας: theofrid@law.uoa.gr

Τηλ Γραμματείας: 2103688651, 2103688656

Κατευθύνσεις: Ιστορία Δικαίου, Φιλοσοφία Δικαίου, Κοινωνιολογία Δικαίου, Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατηγορίες εισακτέων: Απόφοιτοι Νομικών Σχολών/Απόφοιτοι ΑΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html


9. Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας


Σχολή: Φιλοσοφική

Τμήμα: Φιλολογίας σε συνεργασία με ΦΠΨ

Email Γραμματείας: thpapad@phil.uoa.gr

Τηλ Γραμματείας: 2107277968

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου – Γραπτη εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων: Πτυχιούχοι των Τμημάτων Ελληνικών Σπουδών των Φιλοσοφικών Σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων της αλλοδαπής, κατά προτεραιότητα πτυχιούχοι Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Ναι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://www.phil.uoa.gr/metaptyxiaka/diatmhmatiko-pms-didaskalia-ths-ellhnikis-ws-deyterhs-3enhs-glossas.html


10. Κοραής


Σχολή: Φιλοσοφική

Τμήμα: Φιλολογίας σε συνεργασία με ΦΠΨ

Email Γραμματείας: pbointa@phil.uoa.gr

Τηλ Γραμματείας: 2107277654

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Κατευθύνσεις: 1)Αρχαία Ελληνική Φιλολογία 2)Λατινική Φιλολογία 3)Νεοελληνική Φιλολογία 4)Γλωσσολογία 5)Βυζαντινή Φιλολογία 6)Λαογραφικές Σπουδές-Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου – Γραπτη εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων: Απόφοιτοι ΑΕΙ

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Ναι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://www.phil.uoa.gr/metaptyxiaka/prokiry3h-kanonismos-e3etastea-ylh.html

*Οι πληροφορίες προέρχονται από το επίσημο site του Υπουργείου Παιδείας.

Σχόλια