Τα βιβλία βεβαίως δεν αρέσουν σε όλους. Πολλοί προτιμούν την τηλεόραση, τον αθλητισμό ή άλλου είδους δραστηριότητες. Όμως, φαίνεται ότι τα βιβλία καθρεφτίζουν πιο φιλικούς ανθρώπους.

Παράδοξο; Κι όμως όχι, σύμφωνα με μια έρευνα του Kingston University του Λονδίνου. Τα άτομα που προτιμούν να διαβάζουν βιβλία παρουσιάζονται πιο εγκάρδια και φιλικά, σε σχέση με εκείνα που βλέπουν τηλεόραση. Το να διαβάζει κανείς συχνά, τον κάνει πιο ενσυναίσθητο, οπότε αν κάποιος θέλει να βελτιώσει τον εαυτό του, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, καλά θα κάνει να πάρει ένα βιβλίο και να ξεκινήσει το διάβασμα.

Πιο εγκάρδιοι και φιλικοί όσοι διαβάζουν βιβλία!

Αφού ερωτήθηκαν σχετικά με τις προτιμήσεις τους για βιβλία, τηλεόραση και παιχνίδια, 123 συμμετέχοντες δοκιμάστηκαν σε διαπροσωπικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένου του πόσο υπολόγιζαν τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων κι αν ενήργησαν ώστε να βοηθήσουν άλλους.

Η μελέτη αυτή, που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Kingston του Λονδίνου, διαπίστωσε ότι τα άτομα με κλίση προς τα βιβλία ήταν πιο πιθανό να ενεργούν με έναν κοινωνικά αποδεκτό τρόπο συγκριτικά με εκείνους που προτιμούσαν να βλέπουν τηλεόραση. Τα άτομα της δεύτερης κατηγορίας αντιμετώπισαν πολλές φορές τις απόψεις των άλλων με λιγότερο φιλικό και κατανοητικό τρόπο.

Πιο εγκάρδιοι και φιλικοί όσοι διαβάζουν βιβλία!

Βέβαια, δεν αρκεί μόνο το να διαβάζει κανείς βιβλία ώστε να συμπεριφέρεται με πιο κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. Μεγάλη σημασία διαδραματίζει το είδος της λογοτεχνίας που επιλέγει το κάθε άτομο, ώστε να καλλιεργήσει τη συναισθηματική του νοημοσύνη.

Στη μελέτη αυτή κατέστη φανερό πως οι οπαδοί των βιβλίων φαντασίας έδειξαν θετικότερη κοινωνική συμπεριφορά, ενώ οι αναγνώστες δραματικών και ρομαντικών μυθιστορημάτων παρουσίασαν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση.

Πιο εγκάρδιοι και φιλικοί όσοι διαβάζουν βιβλία!

Ομοίως, οι λάτρεις των πιο πειραματικών βιβλίων παρουσίασαν την ικανότητα να βλέπουν τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, αν και οι οπαδοί κωμικών βιβλίων έδειξαν τη μεγαλύτερη τάση να δημιουργήσουν σχέσεις με άλλους ανθρώπους.

Η εμπλοκή με τη λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας και την κωμωδία ειδικότερα, θα μπορούσε να είναι το κλειδί για την ενίσχυση των ικανοτήτων ενσυναίσθησης των ανθρώπων. Είναι σημαντικό βέβαια να σημειωθεί πως αυτή η έρευνα δεν καταδεικνύει ευρήματα τύπου αιτίου-αποτελέσματος. Μπορεί απλώς να σημαίνει πως οι πιο σκεπτόμενοι άνθρωποι προτιμούν την ανάγνωση.

Σχόλια