Όλα τα μεταπτυχιακά οικονομικών επιστημών που θα βρεις στα διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας την φετινή χρονιά!

Ο κλάδος των Οικονομικών Επιστημών, όχι μόνο αναπτύσσεται ραγδαία στην Ελλάδα, αλλά και προσφέρει μια τεράστια γκάμα επαγγελματικών διεξόδων στους αποφοίτους. Πόσο μάλλον αν συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους κατάρτιση και με ένα μεταπτυχιακό.

Για τον λόγο αυτό, παρά το γεγονός ότι και οι επιλογές στο εξωτερικό είναι πολλές, συγκεντρώσαμε εδώ τα μεταπτυχιακά από τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών  που λειτουργούν αυτή την χρονιά σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων μπορούν να παρακολουθήσουν είτε με μεταπτυχιακά που προσφέρουν τα τμήματα τους είτε μεταπτυχιακά που προσφέρουν άλλα τα τμήματα στο χώρο των οικονομικών επιστημών και όχι μόνο. Εδώ αναφέρουμε Μ.Π.Σ. που προσφέρουν τα συγκεκριμένα τμήματα.

Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά

1.      Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική

2.      Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας

Οικονομικής Επιστήμης Ο.Π.Α.

1.      Οικονομική Επιστήμη (Πλήρους Φοίτησης) με κατευθύνσεις

i)        Οικονομική Θεωρία

ii)      Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομική Ανάλυση

2.      Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική ( Μ έμφαση στις στρατηγικές αποφάσεις) (Μερικής Φοίτησης)

3.      Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη (Διατμηματικό-Μερικής Φοίτησης)

4.      Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση ( Διατμηματικό-Μερικής Φοίτησης)

Οικονομικών Επιστημών ΠΑ.ΜΑΚ

1.      Οικονομική Επιστήμη (Διατμηματικό) με κατευθύνσεις

i)        Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

ii)      Εφαρμοσμένη Οικονομική Χρημματοοικονομική

Οικονομικών Επιστημών Πάτρας

1)      Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων

Οικονομικών Επιστημών Αθήνας

1)      Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική με καυτευθύνσεις

i)        Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη

ii)      Δημόσια Ελεγκτική

iii)    Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων

iv)    Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

2)      Επίσης συμμετέχει στα παρακάτω Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

i)        Μαθηματικά Αγοράς και Παραγωγής

ii)      Διοίκησης Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

iii)    Διοίκησης Υγείας

iv)    Διοίκησης και Διαχείρισης Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών.

Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

1)      Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

2)      Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά

3)      Διοίκηση Επιχειρήσεων

4)      Διοίκηση Logistics

5)      Πληροφορική και Διοίκηση (Διατμηματικό)

6)      Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοικηση (Διιδρυματικό Διατμηματικό)

7)      Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (Διατμηματικό)

Οικονομικών Επιστημών Κρήτης

1)      Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων

1)      Οικονομική Ανάλυση και Χρηματοοικονομική

Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας (Βόλος)

1)      Εφαρμοσμένη Οικονομική

Οικονομικών Επιστημών Πελοποννήσου (Τριπολη)

1)      Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων (Διατμηματικό)

2)      Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση

Οικονομικών Επιστημών Δ.Π.Θ. (Κομοτηνή)

1)      Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση (Διατμηματικό)

2)      Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογοναθράκων (Διατμηματικό)

3)      MBA-Master in Business Administration

Σχόλια