Η μουσική του διαστήματος όπως την κατέγραψε η NASA…

Επειδή το διάστημα είναι ένα τεράστιο κενό δε σημαίνει ότι επικρατεί σιωπή. Μάλιστα, η ΝASA ανέπτυξε κάποια όργανα που σχεδιάστηκαν συγκεκριμένα για να μαγνητοσκοπήσουν τους ήχους που υπάρχουν στο διάστημα ως ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις.

static1.squarespace.com

Αυτή η ανατριχιαστική, περιβαλλοντική ορχήστρα αποτελείται από ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις από διαφορετικά αστέρια, πλανήτες, τα φεγγάρια και τα δαχτυλίδια τους. Τώρα βγάζει νόημα η έκφραση «ουράνια μουσική»! Τα ραδιοκύματα αναπηδούν ανάμεσα στην επιφάνεια και στην ατμόσφαιρα κάθε πλανήτη, τα πλανητικά δαχτυλίδια απελευθερώνουν φορτισμένες εκπομπές σωματιδίων των πλανητών, των σεληνών και του ηλιακού κύματος, αφού αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Όλα αυτά δημιουργούν ήχους.

Σχόλια