Εκπαιδευτικό σύστημα:

Στην Πορτογαλία η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται από τα Πανεπιστήμια (Universidade) τα Πολυτεχνικά Ινστιτούτα (Instituto Politécnico), τις Ανώτατες Σχολές (Escola Superior) και τα Ανώτατα Ινστιτούτα (Instituto Superior). Στην ανώτατη εκπαίδευση υπάρχουν 20 κρατικά και 8 ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται από το ένα ίδρυμα στο άλλο. Αυτό είναι εφικτό να γίνει μεταξύ ενός κρατικού και ιδιωτικού ιδρύματος.

Τα Πανεπιστήμια είναι τα μόνα ιδρύματα που χορηγούν τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία παρέχουν επιστημονικές γνώσεις που επιτρέπουν την ανάπτυξη έρευνας σε διάφορους τομείς σπουδών.
Τα Πολυτεχνικά Ινστιτούτα, Ανώτατες Σχολές, Ανώτατα Ινστιτούτα παρέχουν θεωρητικές και πρακτικές επιστημονικές γνώσεις στους τομείς: Παιδαγωγική, Εφαρμοσμένες Τέχνες, Καλές Τέχνες, Εκπαίδευση Καθηγητών, Νοσηλευτική, Διοίκηση-Διαχείριση, Γεωργία, Δασοπονία και Μηχανική-Τεχνολογία.

Τίτλοι σπουδών:

Bacheler/Liceniatura απονέμονται ως πτυχία βασικών σπουδών από όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για την απόκτηση του Bacheler απαιτείται η παρακολούθηση σπουδών διάρκειας 3 χρόνων. Το Licencicitura απονέμεται μετά από σπουδές που διαρκούν συνήθως 4 χρόνια. Αρκετοί τομείς απονέμουν το ίδιο πτυχίο μετά από 5-6 χρόνια σπουδές.

Mestecado (master’s degree) είναι ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε ένα ειδικό επιστημονικό πεδίο που απονέμουν κυρίως τα Πανεπιστήμια και απαιτεί από τους φοιτητές την ικανότητα για την διεξαγωγή πρακτικής έρευνας. Ο κύκλος σπουδών διαρκεί 2 χρόνια και περιλαμβάνει διαλέξεις και τη συγγραφή πρωτότυπης εργασίας.

Douctoramento (PhD) που απονέμεται από τα πανεπιστήμια στους φοιτητές που έχουν περάσει με επιτυχία γραπτές εξετάσεις και έχουν υποστηρίξει μια διδακτορική διατριβή. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη περίοδος για την εγγραφή σ’ αυτό τον κύκλο σπουδών ούτε στην περίοδο των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι των σπουδών Licenciado ή Mestre.

Agregação είναι ο ύψιστος τίτλος σπουδών ο οποίος απονέμεται σε όσους είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικοί πτυχίου. Για την απόκτησή του απαιτείται η ικανότητα διεκπεραίωσης επιστημονικής έρευνας, παιδαγωγική ικανότητα και γνώση σε ένα συγκεκριμένο τομέα και επιτυχία σε ειδικές εξετάσεις.

Τρόπος Λειρτουργίας

Ακαδημαϊκό έτος:

Η διάρκεια κάθε ακαδημαϊκό έτους σπουδών είναι από τις αρχές Οκτωβρίου ως τον Ιούλιο και χωρίζεται σε δύο εξάμηνα.

Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να εισαχθούν στην ανώτατη εκπαίδευση εάν διαθέτουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης πρέπει να συμμετάσχουν στις εξετάσεις εισαγωγής Concurso Nacional για τα κρατικά ιδρύματα και στις εξετάσεις Concurso Local για τα ιδιωτικά ιδρύματα. Για να συμμετάσχει κανείς σε αυτές τις εξετάσεις θα πρέπει να εκπληρώνει ορισμένες απαραίτητες προϋποθέσεις για τον τομέα επιλογής του. Τα πανεπιστήμια ανακοινώνουν τις απαιτήσεις εισαγωγής σε ένα εγχειρίδιο που διανέμεται στους ενδιαφερόμενους από το γραφείο Direcção de Serviços de Acceso ao Ensimo Superior το οποίο είναι υπεύθυνο για την επιλογή των φοιτητών στους διάφορους τομείς σπουδών τους. Οι κενές θέσεις που κατανέμονται από τα κρατικά-ιδιωτικά πανεπιστήμια καλύπτονται από τους επιτυχόντες των εξετάσεων εισαγωγής που διοργανώνονται την χρονική περίοδο Μαρτίου-Απριλίου. Η γνώση της πορτογαλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για να παρακολουθήσει κανείς ανώτατες σπουδές. Κάποια πανεπιστήμια οργανώνουν μαθήματα προετοιμασίας εκμάθησης γλώσσας.

Αριθμός εισακτέων:
Κάθε χρόνο όλα τα ανώτατα ιδρύματα (δημόσια, ιδιωτικά) ανακοινώνουν τον αριθμό εισακτέων για κάθε τομέα σπουδών ο οποίος έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας

Κόστος Ζωής

Δίδακτρα:

Τα δίδακτρα σπουδών εξαρτώνται από το είδος του ιδρύματος και το επίπεδο σπουδών. Στα δημόσια ιδρύματα οι φοιτητές πληρώνουν δίδακτρα 300 ευρώ για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Στα ιδιωτικά ιδρύματα τα δίδακτρα κυμαίνονται περίπου 3.600 ευρώ κάθε χρόνο.

Κόστος διαμονής:
Όσον αφορά το κόστος ζωής, ποικίλλει σημαντικά από περιοχή σε περιοχή και υπολογίζεται περίπου στα 700 ευρώ. Οι φοιτητές μπορούν να διαμείνουν στις φοιτητικές εστίες των ιδρυμάτων όπου ο διαθέσιμος αριθμός του είναι αρκετά περιορισμένος. Ένας άλλος τρόπος διαμονής είναι σε σπίτια οικογενειών (pensão familiar) όπου τους παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης βασικών αναγκών καθημερινής επιβίωσης και το φαγητό τους. Μία άλλη επιλογή είναι η ενοικίαση διαμερίσματος και η συγκατοίκηση με άλλους φοιτητές γεγονός που περιορίζει το ποσό των εξόδων τους.

Χρηματοδότηση-υποτροφίες:
Το πορτογαλικό κράτος μέσω του Camões Institute χορηγεί υποτροφίες στους φοιτητές σε όλα τα επίπεδα της ανώτατης εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα PRAXIS XXI χορηγεί υποτροφίες για σπουδές διδακτορικού-μεταδιδακτορικού επιπέδου στις επιστήμες και την τεχνολογία. Το ίδρυμα Caloustre-Gulbenkain παρέχει υποτροφίες για σπουδές έρευνας στον τομέα των ανθρωπιστικών σπουδών.

Ιατρική μέριμνα:
Στους φοιτητές παρέχεται κρατική ιατρική περίθαλψη ακόμα και σε όσους φοιτούν στα ιδιωτικά ιδρύματα. Οι φοιτητές που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται να 46
έχουν τα πιστοποιητικά Ε-128 ή Ε-111 χορήγησης ιατρικής κάλυψης από τη χώρα προέλευσής τους. Η ιατρική περίθαλψη προς τους φοιτητές δεν περιλαμβάνει έξοδα οδοντιάτρου και φαρμακευτικής αγωγής.

ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ/State-run universities

 • Universidade dos Açores (Azores)
 • Universidade do Algarve (Faro)
 • Universidade de Aveiro (Aveiro)
 • Universidade da Beira Interior (Covilhã)
 • Universidade de Coimbra (Coimbra)
 • Universidade de Évora (Évora)
 • Universidade de Lisboa (Lisbon)
 • Universidade da Madeira (Madeira)
 • Universidade do Minho (Braga and Guimaraes)
 • Universidade Nova de Lisboa (Lisbon)
 • Universidade do Porto (Porto)
 • Universidade Técnica de Lisboa (Lisbon)
 • Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real, Chaves and Miranda do Douro)

State-run university institutes

 • ISCTE (Lisbon)

State-run distance teaching universities

 • Universidade Aberta

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ/Private universities

 • Universidade Atlântica (Oeiras)
 • Universidade Autónoma de Lisboa (Lisbon)
 • Universidade Católica Portuguesa (Beiras, Braga, Lisbon (the headquarters) and Porto)
 • Universidade Fernando Pessoa (Porto)
 • Universidade Independente (Lisbon)
 • Universidade Lusíada (Lisbon, Porto and Vila Nova de Famalicão)
 • Universidade Lusófona (Lisbon)
 • Universidade Moderna (Lisbon, Setúbal, Beja)
 • Universidade Portucalense (Porto)

Private university institutes

 • Escola Universitária Vasco da Gama (Coimbra)
 • IADE – Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing (Lisbon)
 • Instituto Piaget
 • Instituto Português de Administração de Marketing
 • Instituto Superior Bissaya Barreto (Coimbra)
 • Instituto Superior da Maia (Maia)
 • Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz (Almada)
 • Instituto Superior de Ciências da Saúde – Norte (Paredes)
 • Instituto Superior de Gestão (Lisbon)
 • Instituto Superior Dom Afonso III (Loulé)
 • Instituto Superior Miguel Torga (Coimbra)

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ /Polytechnic

 • Instituto Politécnico da Guarda (Guarda)
 • Instituto Politécnico de Beja (Beja)
 • Instituto Politécnico de Bragança (Bragança)
 • Instituto Politécnico de Castelo Branco (Castelo Branco)
 • Instituto Politécnico de Coimbra (Coimbra)
 • Instituto Politécnico de Leiria (Leiria)
 • Instituto Politécnico de Lisboa (Lisbon)
 • Instituto Politécnico de Portalegre (Portalegre)
 • Instituto Politécnico de Santarém (Santarém)
 • Instituto Politécnico de Setúbal (Setúbal)
 • Instituto Politécnico de Tomar (Tomar)
 • Instituto Politécnico de Viana do Castelo (Viana do Castelo)
 • Instituto Politécnico de Viseu (Viseu)
 • Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (Barcelos)
 • Instituto Politécnico do Porto (Porto)
 • Escola Náutica Infante D. Henrique (Oeiras)

Δημόσιες Νοσηλευτικές Σχολές

 • Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (Coimbra)
 • Escola Superior de Enfermagem do Porto (Porto)
 • Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (Lisbon)

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ /Private polytechnic institutes

 • Instituto Politécnico de Saúde do Norte
 • Instituto Superior Autónomo de Estudos Politécnicos (Lisboa)
 • Instituto Superior Politécnico Gaya (Vila Nova de Gaia)
 • Private non-integrated nursing schools
 • Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado (Chaves)
 • Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria (Porto)
 • Escola Superior de Enfermagem de S. José de Cluny (Funchal)

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

 • Air Force Academy
 • Military Academy
 • Naval School
 • Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna

Υπηρεσίες για φοιτητές:

• Ministry of Education: www.min-edu.pt
• Directorate-General of Higher Education: www.desup.min-edu.pt
• National Council for Education: www.cnedu.pt
• Coordinating Council for Polytechnic Institutes (CCISP): www.ccisp.pt
• Fundo de Apoio ao Estudante: www.fae.pt

Πηγή: studysmart.gr/www.pi_shcools.gr

 

Σχόλια