Το πτυχίο πλησιάζει. Λάθος. Το πτυχίο μόλις ήρθε στα χέρια σου, οι σημερινές ανάγκες όμως επιτάσσουν την απόκτηση και κάποιου μεταπτυχιακού τίτλου προκειμένου να έχεις αυξημένες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Και εκεί είναι που γεννιέται για όλους μας το δίλημμα: μένω ή φεύγω; Ελλάδα ή εξωτερικό; Ένα υψηλό ποσοστό των Ελλήνων φοιτητών προτιμούν την δεύτερη επιλογή, άλλοι επειδή αναζητούν ποιότητα σπουδών, άλλοι επειδή φαντάζονται ήδη τη μονιμότητα τους σε κάποια χώρα του εξωτερικού.

Ένας από τους πρωταρχικούς λόγους που ωθούν τους περισσότερους νέους στο να κάνουν το μεταπτυχιακό τους στο εξωτερικό αφορά το κύρος του πανεπιστημίου στο οποίο θα φοιτήσουν. Και τα World Universities Rankings μας βοηθούν στον προσδιορισμό αυτό της ποιότητας των πανεπιστημίων. Στόχος είναι η επιλογή ενός πανεπιστημίου με διεθνή αναγνωρισιμότητα- δεδομένου πως η διεθνής αναγνώριση του πτυχίου μας είναι ένας από τους σπουδαιότερους λόγους για τους οποίους θα αναζητούσαμε κάποιο χρόνο σπουδών στο εξωτερικό- και οργάνωση στο εσωτερικό του, κρατική υποστήριξη, υποδομές και πολιτική αυστηρού ποιοτικού ελέγχου. Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε και τον αντίλογο εδώ, σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να θυμάται κάνεις πως τα εκπαιδευτικά συστήματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα, δηλαδή δεν έχουν πάντα την ίδια δομή, συχνά, δε, υιοθετούνται ιδιαίτερα παραδοσιακοί τρόποι διδασκαλίας ή ελέγχου οι οποίοι μπορεί να μην ταιριάζουν στις φιλοδοξίες ή τις δυνατότητές μας.

becas-υποτροφίες

Ένας επιπλέον λόγος, για πολλούς μάλιστα ίσως από τους κυριότερους, είναι ο στόχος μιας προσωπικής εξέλιξης και προόδου. Μαθαίνουμε να είμαστε ανεξάρτητοι και αυτοδύναμοι, και αυτό είναι αργότερα που μας βοηθά να σταθούμε γερά σε μια θέση εργασίας ανάλογη των προσόντων μας.Για πολλούς δε η ικανότητα προσαρμογής σε μια διαφορετική κουλτούρα, η διαχείριση της καθημερινής ζωής, συχνά σε μιαν άλλη γλώσσα, και η απόκτηση επίγνωσης σε έναν εντελώς νέο τρόπο ζωής είναι το ίδιο σημαντικοί λόγοι όσο και οι ακαδημαϊκοί, για μια περίοδο διεθνών σπουδών. Η επικοινωνία μάλιστα με ανθρώπους από όλο τον κόσμο είναι μία μοναδική ικανότητα η οποία δίνει μια τελείως διαφορετική διάσταση στο τρόπο σκέψης.

Όσον αφορά τις επαγγελματικές προοπτικές, είναι γεγονός πως η παγκόσμια αγορά εργασίας εκτιμά ολοένα και περισσότερο την σημασία στην επέκταση της εκπαιδευτικής εμπειρίας. Ως εκ τούτου η λήψη της σωστής απόφασης σχετικά με τον τόπο και το είδος των σπουδών γίνεται αντίστοιχα όλο και πιο περίπλοκη .Είναι μείζονος σημασίας ο τρόπος που οι διεθνείς εμπειρίες επηρεάζουν την προσωπική ανάπτυξη των σπουδαστών, με την ανάπτυξη ικανοτήτων στις ξένες γλώσσες και την ευχέρεια συναλλαγής με άτομα από άλλες χώρες να αποτελούν τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που έχει ένας “φοιτητής του εξωτερικού”. Το είδος μάλιστα των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αναπτύχθηκαν στο εξωτερικό θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να επιβιώσουν αλλά και να προοδεύσουν σε ένα διεθνές περιβάλλον εργασίας, ίσως ακόμα και να διαμορφώσουν μια διεθνή καριέρα.

Η ύπαρξη ολοένα και περισσότερων μεταπτυχιακών προγραμμάτων του εξωτερικού που απευθύνονται αποκλειστικά στην επάρκεια της αγγλικής γλώσσας αντανακλά τη συνεχή διεθνοποίηση των σπουδών. Δείχνει όμως επίσης και εκτός των άλλων, πως ο αριθμός των διεθνών σπουδαστών που κατευθύνονται στην “επιλογή του εξωτερικού” για μεταπτυχιακό αυξάνεται, εγκαταλείποντας την σκέψη για τη συμμετοχή στα αντίστοιχα εθνικά προγράμματα, ενισχύοντας την ιδέα μια διεθνούς κοινότητας, μιας διεθνούς αγοράς εργασίας.

 

Πηγή: www.studysmart.gr

Σχόλια