Macedonia Wheat Harvest

Η περίοδος της οικονομικής κρίσης, που βίωσε η χώρα τα τελευταία χρόνια, εκτός από τις αρνητικές συνέπειες που παρουσίασε επηρεάζοντας κάθε οικονομικό και κοινωνικό τομέα της Ελλάδας, προέβαλε ταυτόχρονα και μια θετική πτυχή. Από την άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος της ελληνικής κρίσης, βρίσκονται οι νέες αξιοποιήσιμες πηγές οι οποίες θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις με στόχο την οικονομική εξυγίανση και αυτοδυναμία. Με αφετηρία την αξιοποίηση και την ανάδειξη του τουριστικού τομέα, ο οποίος το καλοκαίρι του φετινού χρόνου αποκατέστησε ένα μέρος του δημοσιονομικού κενού βασιζόμενο στις αναβαθμισμένες παροχές και στις εναλλακτικές μορφές του, αναπτυξιακή πορεία καλούνται να ακολουθήσουν και οι άλλοι κοινωνικοί και οικονομικοί κλάδοι.

Με σκοπό η ανάπτυξη να μην χαρακτηρίζεται από μονομερή πρόοδο, είναι πλέον αναγκαίο,  η χώρα να αξιοποιήσει οποιαδήποτε μορφή δύναται να τις προσφέρει οικονομική «ανάσα». Ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε τον οικονομικό πνεύμονα του κράτους και για τον λόγο αυτόν οι κοινωνικό-πολιτικοί προβολείς εστίασαν στην βελτίωση του τομέα, ωστόσο η προσοχή εστιάζεται πλέον σε καινούργιους κλάδους οι οποίοι με την σειρά τους θα δώσουν την λύση σε σοβαρά ζητήματα της αγοράς όπως τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα στους νέους. Για ακόμη μια φορά η «μητέρα» φύση αποτελεί την σωτήρια λύση ορισμένων θεμάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν τόσο οι νέοι της σύγχρονης τεχνοκρατικής εποχής όσο και η ίδια η κοινωνία. Η δυσμενής κατάσταση που χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά επιβάλει την «Επιστροφή στην φύση»!

Κίνητρα για επιστροφή

Απέναντι στην ανεργία, τη βαριά φορολόγηση και την άχαρη καθημερινότητα της πόλης βρίσκεται η επιστροφή στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Η κυβέρνηση προτρέπει την τάση αυτή που «χτυπά» τα αστικά κέντρα, παραχωρώντας κίνητρο στους νέους, εφοδιάζοντας τους κατάλληλα για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις αρχικές δυσκολίες που θα συναντήσουν οι νέοι στα πρώτα βήματα της επιλογής τους, επιστρέφοντας στις συνήθειες των προγόνων τους στον γεωργικό τομέα. Εν ονόματι του νέου προγράμματος, με στόχο την ενίσχυση των νέων που επιθυμούν να μεταβάλλουν αισθητά τον τρόπο ζωής τους με βασική τους ενασχόληση την παραγωγή στην ύπαιθρο και την κτηνοτροφία, η κυβέρνηση προβάλει το κίνητρο των 400 εκατομμύριων ευρώ, που δύναται να αξιοποιηθούν για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 18.000 νέοι πρόκειται να ενισχυθούν με πριμ ύψους έως 50.000 ευρώ για ένα νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα στην ύπαιθρο, θέτοντας το χρονικό όριο της εξαετίας. Αναλυτικότερα, 16.000 νέοι θα μοιραστούν ποσά ύψους 300 εκατ. ευρώ για να εισέλθουν στο αγροτικό επάγγελμα, ενώ περισσότερες από 2.000 νέες επιχειρήσεις, τα λεγόμενα «start-ups», που θα επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν στον αγροδιατροφικό τομέα θα χρηματοδοτηθούν με 100 εκατ. ευρώ. Αισιόδοξη πραγματικότητα αποτελεί το γεγονός πως, όπως καταγράφεται ποσοτικά, το ενδιαφέρον για την γεωργική ζωή και καθημερινότητα παρουσιάζει ανοδική πορεία καθώς από τα τέλη του 2013 για δεύτερη φορά ύστερα από το 2010 καταγράφηκε μικρή αύξηση στον αριθμό των αγροτών.

Προφίλ νέου αγρότη

Το προφίλ του νέου αγρότη ο οποίος προέρχεται από τα αστικά κέντρα, διαμορφώνουν οι απόφοιτος πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ που βρίσκονται πρώτοι στην κλίμακα της ανεργίας. Σύμφωνα με την σκιαγράφηση που έκαναν οι καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, διαφαίνεται πως το μεγαλύτερο ποσοστό που στράφηκε προς τον αγροτικό κλάδο προέρχεται κυρίως από την πρωτεύουσα. Αναλυτικά, από εκείνους που στράφηκαν στη γεωργία, το 37% προέρχεται από την Αθήνα, το 8% από την υπόλοιπη Αττική, το 9% από την Κεντρική Μακεδονία, το 7% από τη Θεσσαλία και το 7% από τη Στερεά Ελλάδα.

Βάσει των προϋποθέσεων που τίθενται για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, τα κατάλληλα κριτήρια δικαιώματος υποβολής αίτησης πληρούν τα φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Παράλληλα,  συμπεριλαμβάνεται στις προϋποθέσεις όσοι διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης και όσοι υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο μεγίστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και ενδιάμεσες χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

 

Σχόλια