Η ομάδα του frapress  έψαξε και βρήκε την δυνατότητα Πρακτικής άσκησης στην Ε.Ε.

The European Commission March 2014 traineeships are now open for applications!

If you are interested in spending 5 months working as a trainee in the heart of Europe this spring then you have until 30th August to apply:
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

See our website for more information on traineeship opportunities within the Commission and other institutions:
http://europa.eu/epso/doc/traineeshipsguide_en.pdf

Σχόλια