Δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές από το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Ανακοινώθηκαν από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές με αντικείμενο το έργο ΚοιΡο3Ε (ΚΩΔ. 80259).

Αντικείμενο του έργου είναι η έρευνα και η ανάπτυξη μοντέλων αλληλεπίδρασης ανθρώπου με ρομπότ, καθώς και οι εργαστηριακές δοκιμές των μοντέλων και βελτιώσεις.

Προσόντα:

 1. Πτυχίο Πληροφορικής (ΤΕ)
 2. Μεταπτυχιακός Φοιτητής σε αντικείμενο Πληροφορικής
 3. Πολύ καλή γνώση της Αγγλική Γλώσσας
 4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές
 5. Δημοσιευμένο έργο στον τομέα της Ρομποτικής ή/και της Υπολογιστικής Νοημοσύνης
 6. Γνώσεις προγραμματισμού σε περιβάλλον Python

Επιπλέον, υπάρχει και άλλο ένα έργο που αφορά δράσεις εκπαιδευτικού/παιδαγωγικού σχεδιασμού στην ειδική εκπαίδευση με έρευνα και ανάπτυξη μοντέλων αλληλεπίδρασης ανθρώπου με ρομπότ, εργαστηριακές δοκιμές των μοντέλων και βελτιώσεις.

Προσόντα:

 1. Πτυχίο Πληροφορικής (ΠΕ)
 2. Μεταπτυχιακός Φοιτητής σε αντικείμενο Πληροφορικής
 3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές
 5. Δημοσιευμένο έργο στον τομέα της Ρομποτικής ή/και της Υπολογιστικής Νοημοσύνης
 6. Γνώσεις προγραμματισμού σε περιβάλλον Python

Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις στο τηλέφωνο 2510462203

Σχόλια