Η αμειβόμενη πρακτική άσκηση ξεκινά την 1η Μαρτίου 2019!

Η πρακτική άσκηση στη Μονάδα Συντονισμού Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει διάρκεια πέντε μήνες και συγκεκριμένα προσφέρονται 6 θέσεις σε τρεις διαφορετικούς τομείς.

Αναλυτικότερα προσφέρονται:

  • Τρεις (3) θέσεις στον τομέα της Ορολογίας,
  • Δύο (2) θέσεις στον τομέα της Επικοινωνίας και
  • Μία (1) θέση στον τομέα της Πληροφορικής.

Πρακτική άσκηση στον τομέα της Ορολογίας

Αφορά υποψηφίους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την ορολογία, τη γλωσσολογία. Επιπλέον, απευθύνεται σε άτομα που έχουν σπουδές σχετικές με αντικείμενα, όπως το Δίκαιο, Ευρωπαϊκές Σπουδές.

Μέσω αυτής της πρακτικής θα συμμετέχεις σε μια ομάδα, που θα ασχολείται με την Ορολογία στη βάση δεδομένων IATE, θα ασχοληθείς με τον συντονισμό ειδικών project, τη συλλογή γλωσσαρίων, αλλά και άλλων πόρων, που σχετίζονται με την Ορολογία.

Δες εδώ όλες τις διαθέσιμες υποτροφίες!

Πρακτική άσκηση στον τομέα της Επικοινωνίας

Αν επιθυμείς να συμμετάσχεις σε μια ομάδα, που θα ασχολείται με δραστηριότητες που αφορούν την επιμέλεια ιστοσελίδων, τη δημοσιογραφία, τα social media, καθώς και το επικοινωνιακό κομμάτι αυτών, τότε πρέπει να δηλώσεις συμμετοχή σε αυτή την πρακτική.

Πρακτική άσκηση στον τομέα της Πληροφορικής

Η συγκεκριμένη πρακτική αφορά webmasters και προγραμματιστές, που επιθυμούν να εργαστούν στη Μονάδα Συντονισμού Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες εδώ, ενώ μπορείς να υποβάλλεις την αίτησή σου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου!

Σχόλια