Το Κυπριακό Ινστιτούτο (Cyl-EEWRC) είναι ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό ίδρυμα με έμφαση στις διεθνείς συνεργασίες.

Μέσω των καθιερωμένων ερευνητικών κέντρων της ασχολείται με θέματα πολύ σημαντικά σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. H έρευνα βασίζεται στο τμήμα Επιστημών Υδάτων και Θαλάσσιων Επιστημών του Κέντρου Ερευνών Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Νερού.

Προϋποθέσεις:

  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Υδρολογία, Υδρογεωλογία ή Περιβαλλοντικές Επιστήμες
  • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία στην πειραματική έρευνα πεδίου
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανεξάρτητη πειραματική υδρολογική έρευνα
  • Αρχείο δημοσιεύσεων ISI που έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους
  • Ισχυρή αναλυτική ικανότητα διαχείρισης μεγάλων συνόλων δεδομένων
  • Άριστη γνώση Αγγλικών & Ελληνικών

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Οκτωβρίου 2018, ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις εδώ!

Σχόλια