Το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγεί προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές υποτροφίες!

Συγκεκριμένα, οι υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτητές και φοιτήτριες που αποδεδειγμένα έχουν δυσκολία ανταπόκρισης στις οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών τους.

Η χορήγηση των υποτροφιών προέρχεται από την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου και δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν φοιτητές των τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.

Αναλυτικά μπορείς να βρεις πληροφορίες για τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος εδώ!

Ο αριθμός των υποτροφιών είναι:

  • 30 για προπτυχιακές σπουδές,
  • 2 για μεταπτυχιακές και
  • 7 για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Μάλιστα, η αύξηση των υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές αυξάνεται ώστε να υποστηριχθούν καινοτόμες επιστημονικές ιδέες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε προϊόντα ή μεθόδους που θα συνεισφέρουν στην Ελλάδα.

Βρες και άλλες υποτροφίες εδώ!

Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις επικοινωνώντας τις εργάσιμες μέρες και ώρες με τον συντονιστή των Υποτροφιών Μεντζελόπουλος, τον Καθηγητή κ. Βασίλειο Αναστασόπουλο (τηλέφωνο: 6975020196, email: vassilis@upatras.gr).

Σχόλια