Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα –

Διαγωνισμός EPSO σε Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρακτική άσκηση στους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ – Mέρος 2o

Το 2ο μέρος με όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ όπου μπορείς να πραγματοποιήσεις την πρακτική σου άσκηση!... Διάβασε περισσότερα...