Με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος κατανέμεται η επιχορήγηση, ύψους 1.412.000 ευρώ προς τα Πανεπιστήμια της χώρας για την αντιμετώπιση των δαπανών λειτουργίας 230 Π.Μ.Σ. για το έτος 2014 . Τα ποσά της κατανομής θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό των οικείων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με χρήση των ταμειακών υπολοίπων.

Τα ποσά είναι μετρημένα σε χιλιάδες.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θεολογίας (1) 3,2
Κοινωνικής Θεολογίας (1) 3,2
Νομικής (6) 14,4
Μεθοδολογίας της Ιστορίας και
Θεωρίας της Επιστήμης (1) 7,2
Φιλολογίας (3) 2δ. – 1 μ. 18,4
Ιστορίας – Αρχαιολογίας (1) 7,2
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (4)
όλα μονοτμ. 14,4
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (3) (1μ. +1δ. +1 Ελλην/γαλ.) 23,2
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1) μ. 7,2
Θεατρικών Σπουδών (1) 7,2
Φυσικής (2) 1μ.+1δ. 14,4
Χημείας (6) 3μ.+3δ. 28,8
Βιολογίας (5) 3μ.+2δ. 25,6
Μαθηματικών (2) 1μ. + 1δ. 14,4
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (2μ.) 11,2
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητ. (2 μ) 11,2
Πληροφορικής &
Τηλεπικοινωνιών (1) διατμ. 7,2
Οικονομικών Επιστημών (1)μ. 7,2
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1) 7,2
Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολ. (1) 7,2
Μουσικών Σπουδών (1) 7,2
Ιατρικής (1) 7,2
ΣΥΝΟΛΟ 47 Π.Μ.Σ. 254,4

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πολιτικών Μηχανικών (2 δ.) 11,2
Μηχαν. Μεταλλείων–Μεταλλουργών (1 δ.) 7,2
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (2δ.) 11,2
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ( 2 δ.) 11,2
Εφαρμοσμένων Μαθηματ. & Φυσικών Επιστημών (5 δ.) 14,4
Χημικών Μηχανικών (2 δ.) 11,2
Ναυπηγών (1 δ.) 7,2
Μηχανολόγων Μηχανικών (1) 7,2
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (2) δ. 11,2

ΣΥΝΟΛΟ 18 Π.Μ.Σ. 92

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεολογίας (1)μ. 7,2
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (1)μ. 7,2
Φιλολογίας (2) 1μ. + 1δ. 14,4
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (2)μ. 14,4
Οικονομικών Επιστημών (1)μ. 7,2
Θεάτρου (1)μ. 7,2
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1)μ. 7,2
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1) 7,2
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (1)μ. 7,2
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (1 Ελλην/γαλ) 8,8
Νομικής (1 Ελλην/γαλ) 8,8
Πολιτικών Επιστημών (1)μ. 7,2
Φυσικής (5) 4μ.+ 1 δ. 21,6
Χημείας (1)μ. 7,2
Χημικών Μηχανικών (1)δ. 7,2
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1)δ. 7,2
Πολιτικών Μηχανικών (4) 3μ. + 1δ. 21,6
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (2)μ. 11,2
Ιατρικής (2) 1μ.+ 1δ. 14,4
Κτηνιατρικής (1)μ. 7,2
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (2 )μ. 11,2
Γεωπονίας (1)μ. 7,2
Γεωλογίας (2)μ. 11,2
Μαθηματικών (1)μ. 7,2
Ιστορίας – Αρχαιολογίας (1) 7,2
Ψυχολογίας (1) 7,2
Βιολογίας (1)μ. 7,2
Φαρμακευτική (1)μ. 7,2
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (1)μ. 7,2
ΣΥΝΟΛΟ 42 Π.Μ.Σ. 274,4

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Οικονομικής και Περιφερ. Ανάπτυξης (1) 7,2
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (1) 7,2
Κοινωνιολογίας (2)μ. 11,2
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού(1)μ. 7,2
Κοινωνικής Πολιτικής (1) 4
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (1) 4
Δημόσιας Διοίκησης (1)μ. 7,2
Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας (1) 7,2
ΣΥΝΟΛΟ 9 Π.Μ.Σ. 55,2

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Οικονομικών Επιστημών (1)δ. 7,2
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (1)μ. 7,2
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (1)μ. 7,2
ΣΥΝΟΛΟ 3 Π.Μ.Σ. 21,6

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ιατρικής (4) 1μ. + 3δ. 21,6
Φαρμακευτικής (1) 7,2
Φυσικής (3) 1μ. + 2δ. 18,4
Χημείας (2) 1μ. + 1δ. 14,4
Βιολογίας (2) 1μ. + 1δ. 14,4
Μαθηματικών (2) 1μ. + 1δ. 14,4
Πολιτικών Μηχανικών (1)μ. 7,2
Χημικών Μηχανικών (1)μ. 7,2
Γεωλογίας (1)μ. 7,2
Διοίκησης Επιχειρήσεων (1)μ. 7,2
Επιστήμης των Υλικών (1) 7,2
Επιστημών της Εκπ/σης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (1)μ. 7,2
Φιλοσοφίας(1)μ. 7,2
Μηχαν. Ηλεκτρον. Υπολογιστών & Πληρ. (3) 2μ.+ 1δ. 18,4
Οικονομικών Επιστημών (1)μ. 7,2
Φιλολογίας (1)μ. 7,2
Θεατρικών Σπουδών (1)μ. 6,4
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (1)δ. 7,2
Διοίκησης επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων (1)δ. 7,2
ΣΥΝΟΛΟ 29 Π.Μ.Σ. 194,4

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μαθηματικών (1) 7,2
Χημείας (3) 1 μ.+ 2 δ. 15,2
Ιατρικής (2) 1δ.+1μ. 11,2
Φυσικής (5) 1 διατ. + 4 μον 21,6
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (2) 1δ.+1μ. 14,4
Επιστήμης και τεχνολογίας υλικών (1)δ. 7,2
Φιλολογίας (1)μ. 7,2
Φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (2) 1 δ.+ 1 μ. 12
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (1) μ. 7,2
Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (1) μ. 6,4
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (1) μ. 7,2
Οικονομικών Επιστημών (1) μ. 6,4
ΣΥΝΟΛΟ 21 Π.Μ.Σ. 123,2

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Νομικής (1) 7,2
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
(1) 7,2
ΣΥΝΟΛΟ 2 Π.Μ.Σ. 14,4

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (5) μ. 24,8
Φιλολογίας (1) 7,2
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (1) 7,2
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (1) 7,2
Φιλοσοφικών και Κοινων. Σπουδών (3) 2δ. + 1μ. 18,4
Ψυχολογίας (1) 7,2
Ιατρικής (5) 3 μ.+ 2 δ. 25,6
Βιολογίας (4) 1 μ. + 3 δ. 21,6
Φυσικής (2) μ. 11,2
Χημείας (4) 2 μ. + 2 δ. 22,4
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (1) 7,2
Οικονομικών Επιστημών (1) 7,2
Πολιτικής Επιστήμης (1) 7,2
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (1) 7,2
Επιστήμης Υπολογιστών (2)
(1 Ελλην/γαλ + 1μ.) 16
Κοινωνιολογίας (1) 7,2
ΣΥΝΟΛΟ 34 Π.Μ.Σ. 204,8

Πολυτεχνείο Κρήτης

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (1)μ. 7,2
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (1)μ. 7,2
Μηχανικών Περιβάλλοντος (1)μ. 7,2
Ηλεκτρονικών Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών(1)μ. 7,2
ΣΥΝΟΛΟ 4 Π.Μ.Σ. 28,8

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας (1)μ. 7,2
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περιφερ. Ανάπτυξης (2 Ελλην/γαλ) 17,6
Παιδαγωγ. Δημ. Εκπαίδευσης (1)μ. 7,2
Ιατρικής (1)μ. 7,2
Πολιτικών Μηχανικών (1 Ελλην/γαλ) 8,8
ΣΥΝΟΛΟ 6 Π.Μ.Σ. 48

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (1)μ. 7,2
Μαθηματικών (1)μ. 7,2
Επιστημών της Θάλασσας (1 Ελλην/γαλ) 8,8
ΣΥΝΟΛΟ 3 Π.Μ.Σ. 23,2

ΤA 17 NEA ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Δεκαεπτά νέα μεταπτυχιακά προγράμματα εγκρίθηκαν με ισάριθμες αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος και δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Πρόκειται για τα εξής Προγράμματα:

1.Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου».

2.Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή»

3.Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Επιστήμες Περιβάλλοντος»

4.Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

5.Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της σχολής Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Μουσικές Τέχνες».

6.Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης (Master of Science in Neuroscience and Education)»

7.Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (Master of Science in Communication Disorders and Sciences)».

8.Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση: Οπτική Αναπηρία, Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Νοητική Αναπηρία, Πολλαπλές Αναπηρίες (Master of Science in “Special Education and Rehabilitation: Visual Impairments, Mild Educational Needs, Intellectual Disability, Multiple Disabilities”)».

9.Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην “Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics)“.

10.Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών».

11.Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση».


12.Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης (Sciences of Education and Lifelong Learning)».

13.Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση (Master in Public Management, MPM)».

14.Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τίτλο «Δραματική τέχνη και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση και διά βίου μάθηση – MA in drama and performing arts in education and lifelong learning»

15.Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Επιχειρηματικών, Οικονομικών και Διεθνών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία».

16.Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Λογιστική και Έλεγχος Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων − MSc in Accounting and Control of Public Sector and Businesses».

17.Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» (Executive MBA).

 

Πηγή: xenesglosses.eu

 

Σχόλια