επιλογές ζωής

Μπορεί μια θρησκεία ή μια ιδεολογία να ορίσει το ποιόν του ανθρώπου;

Ορίζει τελικά μια θρησκεία, μια σεξουαλική επιλογή, μια πολιτική ιδεολογία το πόσο άνθρωποι είμαστε; Ένα κείμενο με αφορμή τη Μεγάλη Εβδομάδα.... Διάβασε περισσότερα...