Ένας σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού είναι ένας επαγγελματίας ανθρώπινου δυναμικού που προσλαμβάνεται από μια επιχείρηση για να παρέχει μία ή περισσότερες από μια ποικιλία υπηρεσιών που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό σε αυτήν την επιχείρηση.

Ψυχοσύνθεση ενός συμβούλου ανθρώπινου δυναμικού (HR consultant)

Μπορεί να περιλαμβάνει τη βοήθεια της επιχείρησης να αναπτύξει ένα κατάλληλο πακέτο παροχών, τη διαχείριση των προσλήψεων και την πρόσληψη νέου προσωπικού, τη διατύπωση συστάσεων αναδιοργάνωσης ή τη λειτουργία ως σύνδεσμος μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων για την επίλυση των διαφορών των εργαζομένων.

Τι σημαίνει να είσαι σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού;

Τι σημαίνει να είσαι σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού;

Ως σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού, μπορεί να εργάζεστε ανεξάρτητα, αν και πολλοί σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού εργάζονται ως μέρος μιας συμβουλευτικής επιχείρησης. Μπορείτε να είστε γενικός (generalist) που προσφέρει βοήθεια σε μια σειρά από διαφορετικές εργασίες που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό ή μπορείτε να ειδικευτείτε σε έναν συγκεκριμένο τομέα ανθρώπινου δυναμικού, όπως παροχές ή εργασιακές σχέσεις.

Μία εταιρεία συμβούλων μπορεί να χρησιμοποιήσει την εξειδικευμένη εμπειρία σας ως μέρος μιας ομαδικής προσέγγισης για συνεργασία με μία επιχείρηση ή μπορείτε να προωθήσετε τις υπηρεσίες σας σε εταιρείες που έχουν τη συγκεκριμένη ανάγκη.

Τι κάνει ένας σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού;

Οι συγκεκριμένες εργασιακές αρμοδιότητες ενός συμβούλου ανθρώπινου δυναμικού διαφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. Υπάρχουν, ωστόσο, αρκετά καθήκοντα που μπορούν να εκτελέσουν οι περισσότεροι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων:

  • Συνάντηση με πελάτες για τον προσδιορισμό των αναγκών ή ζητημάτων ανθρώπινου δυναμικού τους
  • Συνεργασία με πελάτες για την ανάπτυξη, αναθεώρηση και εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού
  • Αξιολόγηση των τρεχουσών υπηρεσιών και προγραμμάτων ανθρώπινου δυναμικού του πελάτη για να βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και είναι συνεπείς με την εργατική νομοθεσία.
  • Ανάλυση δεδομένων και ανάπτυξη εκθέσεων για τη διαχείριση σε σχέση με συγκεκριμένα έργα ανθρώπινου δυναμικού
  • Έλεγχος των δραστηριοτήτων ανθρώπινου δυναμικού του πελάτη για να επαληθεύσετε ότι είναι συμβατές
  • Προσφορά εκπαίδευσης που σχετίζεται με το ανθρώπινο δυναμικό σε κάθε πελάτη

Υ.Σ. Οι απόψεις αυτού του άρθρου είναι καθαρά προσωπικές καθώς ο ρόλος του HR Consultant έχει πολλές διαφορετικές δυναμικές επειδή πάντα παίζει ρόλο η εταιρεία στην οποία ανήκει ένας επαγγελματίας καθώς και η προσωπική πινελιά για το πως αντιλαμβάνεται κανείς τον ορισμό του HR Consultant.

Σχόλια