Δείτε για ποια τμήματα πρόκειται!

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την κατάθεση των μηχανογραφικών για τις νέες αντιστοιχίες Τμημάτων για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα.

Σύμφωνα με την απόφαση, πρόκειται για τα εξής Τμήματα:

Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τμήματα:

α) Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,

β) Διοίκησης Τουρισμού,

γ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Τμήμα:

Νοσηλευτικής

Σχόλια