Μηνιαίες Υποτροφίες 2018 από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα για το νέο ακαδημαϊκό έτος!

Το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα παρέχει υποτροφίες 2018 για προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού, διάρκειας ενός έτους.

Τα προγράμματα προβλέπουν: 5 προπτυχιακές υποτροφίες στην Ελλάδα σε ένα από τα παρακάτω αντικείμενα:

 • Χημικών Μηχανικών
 • Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ιατρική
 • Πληροφορική

Οι υποτροφίες παρέχονται σε πρόσωπα που:

 • Έχουν Ελληνική Ιθαγένεια,
 • Ηλικίας μέχρι 25 ετών και για γιατρούς 30 ετών
 • Γεννήθηκαν στην Κρήτη ή γεννήθηκαν από γονείς των οποίων ένας τουλάχιστον είναι Κρητικής καταγωγής ή των οποίων ένας παππούς ή μια γιαγιά γεννήθηκε στην Κρήτη

Απαιτούμενα έγγραφα:

 • Πιστοποιητικό καταγωγής,
 • Πιστοποιητικά σπουδών αναλόγως της επιδιωκόμενης υποτροφίας,
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνεται υποτροφία για αυτές τις σπουδές εξ άλλης πηγής
 • Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, ως ορίζονται στους Κανονισμούς Υποτροφιών του Ιδρύματος

Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς διαγωνισμό με βάση τις αιτήσεις και με συνεντεύξεις των υποψηφίων, εφόσον κριθούν αναγκαίες.

Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το ποσό καθορίζεται μετά από απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών είναι για προπτυχιακές υποτροφίες εσωτερικού 200 ευρώ μηνιαίως.

Τα έντυπα υποβάλλονται ταχυδρομικώς στο Ίδρυμα στην διεύθυνση Ηρώδου Αττικού 12Α, 1ος όροφος, Μαρούσι 151 24.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο email: info@vardinoyianneio.gr με την ένδειξη “ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2018-2019”.

Σχόλια