Μια εξαιρετική έκθεση εικονογράφησης για brave new worlds! Όσα θα παρουσιάσουν οι καλλιτέχνες στην γκαλερί Phoenix Athens!

Η Phoenix Athens παρουσιάζει την οµαδική έκθεση εικονογράφησης Brave New Worlds µε τους Lydia Denno, Ιωάννα Αλεξοπούλου, Αλέξανδρο Τζάλλα, Χρύσα Βαλσαµάκη, Gareth Bunting και WD. Ο τίτλος αναφέρεται στο ζήτηµα της µετανάστευσης, και την µετεγκατάσταση σε σχέση µε την πολιτιστική κοινωνία του σήµερα.

Οι έξι καλλιτέχνες εµπνέονται από τις προσωπικές τους ιστορίες, αλλά και από την ιστορία, τον οπτικό πλούτο και την πολιτιστική πολυµορφία της σηµερινής Αθήνας και παρουσιάζουν την ιδέα του νοµά και του µετανάστη ως µια ενοποιηµένη υβριδική έννοια.

Τα έργα της Ιωάννας εικονογραφούν την αλλαγή της ταυτότητας και την ανάγκη για την αίσθηση του «ανήκειν» µε έναν κλασσικό εικονογραφηµένο κόµικ χαρακτήρα.

Σε αντίθεση µε τα έργα του Αλέξανδρου όπου ο τρόπος που επικοινωνεί την έννοια της µετανάστευσης και της ταυτότητας ορίζεται από τη δηµιουργία του σχεδόν εξπρεσιονιστικού σύγχρονου εικονογραφηµένου κόσµου.

Στις εικονογραφήσεις του Gareth παρουσιάζεται η έννοια της µετεγκατάστασης µε την απεικόνιση ονειρικών τοπίων εµπλουτισµένο µε στοιχεία ενός αφηρηµένου χαοτικού χαρακτήρα. Η προσέγγιση του σχετικά µε την εικονογράφηση συνδυάζει την εικονική πραγµατικότητα µε την κλασσική εικονογράφηση.

Η δουλειά της Χρύσας αναφέρεται στην ευρύτερη έννοια της
τοποθεσίας και της ταυτότητας, µέσα στο πλαίσιο της ψυχογεωγραφίας.

Η σηµαντικότητα της τοποθεσίας και της ταυτότητας κατευθύνει επίσης την αφήγηση της Lydia, ώστε να αναπτυχθεί το Political Line. Το Political Line είναι ο εορτασµός της φύσης της µετανάστευσης µε την αφήγηση της µετεγκατάστασης. Η Lydia, χρησιµοποιεί την προσωπική συναισθηµατική κληρονοµιά της για να δηµιουργήσει ένα εικονογραφηµένο γλυπτό.

Ο WD εν αντιθέσει καθρεφτίζει τις προκλήσεις που αντιµετωπίζονται κατά τη διάρκεια αυτής της µετεγκατάστασης.

Τα έργα κατοπτρίζουν τους τρόπους που η µετακίνηση έχει γίνει πολυτέλεια και µία σκληρή πραγµατικότητα. Οι ιστορίες τους περιγράφουν την ανάγκη των ανθρώπων για την αίσθηση του «ανήκειν». Το Brave New World είναι ένα παράθυρο στο κοινό για την επικοινωνία των καλλιτεχνών σε σχέση µε την αντίληψη της θεµατικής µε οµαδικό
χαρακτήρα και την αντιµετώπιση τους σε ατοµικό χαρακτήρα. Εµπνευσµένη από το comicdom-con event, στις 20 µε 22 Απριλίου, η Phoenix Athens γιορτάζει την σηµαντικότητα της εικονογράφησης µε την συµµετοχή Έλληνων και διεθνών καλλιτεχνών. Το µέσο της εικονογράφησης είναι ιδιαίτερα πλούσιο αφού συνδέει κλασσικές εικαστικές αξίες (σχεδίαση και ζωγραφική) µε την δυναµική της αφήγησης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, θα πραγµατοποιηθεί παράλληλο πρόγραµµα µε οµιλίες και εργαστήρια.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ:

Ιωάννα Αλεξοπούλου
Χρύσα Βαλσαµάκη
Αλέξανδρος Τζάλλας
Gareth Bunting
Lydia Denno
WD
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 13 Απριλίου-21 Μαίου
ΕΓΚΑΙΝΙΑ: 12 Απριλίου

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.phoenixathens.org/events

Σχόλια