Δείτε τις προϋποθέσεις για τις νέες υποτροφίες 2018 του Ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού!

Το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού ανακοίνωσε πως πρόκειται να χορηγηθούν υποτροφίες 2018  για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού και ερευνητές.

Μάθε – Διασκέδασε – Μοιράσου
Κάνε LIKE στο Frapress.gr και στήριξε την προσπάθεια μας!

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Μεταπτυχιακοί φοιτητές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε τέσσερις μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι 6.000 € στον καθένα.

Β. Μεταπτυχιακοί φοιτητές σε πανεπιστήμια του Εξωτερικού: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε οκτώ μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι 12.000 € στον καθένα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Πτυχίο από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με βαθμό τουλάχιστον 8/10 ή ισότιμη βαθμολογία από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.
 • Βεβαίωση του Πανεπιστημίου της επιλογής τους ότι έχουν γίνει δεκτοί.
 • Εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας σε περίπτωση που έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
 • Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα.
 • Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.

Γ. Ερευνητές: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε τέσσερις ερευνητές μέχρι 6.000 € στον καθένα.

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Διδακτορικό δίπλωμα με βαθμό Άριστα, καθώς και τους προηγούμενους τίτλους σπουδών.
 • Εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας.
 • Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα.
 • Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος θα καλέσει για συνέντευξη στα γραφεία του Ιδρύματος μόνον όσους από τους υποψήφιους επιλέξει σε πρώτο στάδιο.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 13.4.2018

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θα συμπληρωθεί και θα υποβληθει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ιδρύματος www.ipep-gr.org στο πεδίο «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» αφού πρώτα οι ενδιαφερόμενοι ολοκληρώσουν την διαδικασία εγγραφής τους στο site στο πεδίο  «ΕΓΓΡΑΦΗ»

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στα πεδία «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και «ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ».

Σχόλια