Αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν όλους τους φοιτητές! Αξίζει να είστε ενήμεροι!

Δεν ξέρουμε αν έχει πάρει κάτι το αυτί σας για τη νέα διαδικασία επικαιροποίησης των προγραμμάτων σπουδών όλων των ελληνικών πανεπιστημίων και την ανάγκη πιστοποίησής τους από την Ε.Ε μέχρι το 2020.

Πολλές εταιρείες στην Ευρώπη θα απαιτούν από τους υποψήφιους υπαλλήλους τους να αναγράφουν στο βιογραφικό τους αν το πτυχίο τους είναι πιστοποιημένο, ενώ αν κάποια ευρωπαϊκή χώρα δεν συμμορφωθεί με τις νέες απαιτήσεις θα πληγεί σημαντικά η αξιοπιστία του εκπαιδευτικού της συστήματος.

Ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο στην σύνοδο των πρυτάνεων πανεπιστημίων και ΤΕΙ τέθηκε το ζήτημα υπό συζήτηση.

Η πρόεδρος της αρμόδιας Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ, Νικολέτα Παϊσίδου, ανέφερε στην Καθημερινή: «η πιστοποίηση είναι διαδικασία διασφάλισης ποιότητας, που πραγματοποιείται μέσω εξωτερικής αξιολόγησης από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες. Βασίζεται σε συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες».

Συγκεκριμένα τα ζητήματα που τίθενται και αυτά που πρέπει να προσέξουν τα ελληνικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα εξής:

 

1)Να έχουν επικαιροποιημένο πρόγραμμα σπουδών, που περιλαμβάνει όλες τις νέες επιστημονικές εξελίξεις του επιστημονικού τους κλάδου

2)Τα προσόντα που αποκτούν οι φοιτητές να αφορούν και την πρακτική πλευρά του επαγγέλματός τους και να εναρμονίζονται με τα όσα απαιτούνται στην αγορά εργασίας.

3)Όχι μόνο εξετάσεις αλλά και σύνταξη εργασιών. Μέθοδοι διδασκαλίας που βάζουν την κριτική σκέψη του φοιτητή στο επίκεντρο.

 

4)Απαραίτητη η επικοινωνία διδασκόντων και φοιτητών.

Η κ. Παϊσίδου τόνισε επίσης στην Καθημερινή: «Ο πιστοποιημένος τίτλος θα αποτελεί επίσημη διαβεβαίωση ότι εφαρμόστηκαν κριτήρια ποιότητας για όλους τους αποφοίτους ενός προγράμματος σπουδών, ενώ σήμερα ευνοούνται όσοι διαθέτουν οικονομική άνεση ή άριστες επιδόσεις. Παράλληλα, στον κόσμο της εργασίας, ο πιστοποιημένος τίτλος σπουδών διασφαλίζει ότι ο απόφοιτος έχει αποκτήσει έναν συγκεκριμένο συνδυασμό γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στα κριτήρια πιστοποίησης. Η πιστοποίηση διαμορφώνει στενότερους δεσμούς μεταξύ εκπαιδευτικών προγραμμάτων και απαιτήσεων της κοινωνίας».

Η πιστοποίηση θα διεξαχθεί με βάση μητρώο αξιολογητών, στο οποίο περιλαμβάνονται περίπου 5.000 ελληνόφωνοι πανεπιστημιακοί και ερευνητές του εξωτερικού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της πιστοποίησης σημαντική θα είναι η συνεισφορά της φοιτητικής κοινότητας. «Με ερωτηματολόγια που θα συμπληρώνουν οι ίδιοι οι φοιτητές θα αξιολογούν το εκπαιδευτικό υλικό, την επάρκεια των διδασκόντων, τις μεθόδους και τα μέσα διδασκαλίας καθώς και την ικανοποίησή τους από το πρόγραμμα σπουδών και τις γνώσεις που αποκτούν», λέει η κ. Παϊσίδου.

Πρόκειται όπως αντιλαμβάνεστε από τα παραπάνω για μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία που απαιτεί συντονισμό, σημαντική δουλειά και σωστή οργάνωση. Δεν λείπουν εκείνοι προφανώς που είναι ενάντιοι σε κάτι τέτοιο δηλώνοντας ότι θα οδηγήσει σε εμπορευματοποίηση της γνώσης!

 

Ωστόσο, με βάση της απόφαση της Συνόδου των 48 Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας το 2015 οι ακαδημαϊκοί τίτλοι θα αναγνωρίζονται αυτομάτως στις 48 χώρες αν έχουν πιστοποιηθεί. Επομένως να γιατί η σωστή διαχείριση του ζητήματος από τις ελληνικές αρχές κρίνεται μονόδρομος.

Με στοιχεία από την Καθημερινή.

 

Σχόλια