Δείτε 4 νέα προγράμματα για Υποτροφίες 2018, την διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής – Μπορεί να σας αφορούν!

1. Δεκαπέντε (15) θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας από το δίκτυο Inspire4Nature.

Προκήρυξη για υποτροφίες 2018:

Δεκαπέντε (15) θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας από το δίκτυο Inspire4Nature.

Οι θέσεις απευθύνονται σε ερευνητές πρώιμης φάσης (ερευνητική εμπειρία <4 ετών) και εμπεριέχουν διακρατική κινητικότητα. Κάθε έργο αποτελεί συνεργασία μεταξύ ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος (ενός ερευνητικού κέντρου ή ενός πανεπιστημίου στο οποίο θα φοιτήσει ο φοιτητής) και τουλάχιστον ενός κορυφαίου διεθνούς οργανισμού για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (όπου οι υποψήφιοι θα αποσπασθούν για 6-10 μήνες). Οι φοιτητές θα επωφεληθούν ακόμη από ένα συναρπαστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά όλο το δίκτυο, και το οποίο θα τους προσφέρει πρακτική εμπειρία σε σημαντικά εργαλεία διατήρησης της βιοποικιλότητας, καθώς και μια σειρά μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων στην επικοινωνία σε ένα ευρύ κοινό των επιστημονικών αποτελεσμάτων και των προκλήσεων της διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Το έργο αυτό έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Horizon 2020» στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης Marie Skłodowska-Curie αριθ. 766417.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16 Απριλίου 2018

Δείτε περισσότερα εδώ –> http://www.inspire4nature.eu/phdpositions/

Περισσότερα φοιτητικά νέα επικαιρότητας εδώ!

2. Υποτροφίες για ερευνητές για το έτος 2019-2020 από το Institut d’études avancées (Γαλλία)

1. Μη θεματική προκήρυξη

Το Institut d’études avancées του Παρισιού (ΙΕΑ) προσφέρει υποτροφίες έρευνας και διαμονής διάρκειας 5-10 μηνών σε διεθνείς ερευνητές/τριες υψηλού επιπέδου στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Το IEA προσφέρει σε είκοσι ερευνητές/τριες τη δυνατότητα να αναπτύξουν ή να συνεχίσουν σε ένα ερευνητικό έργο της επιλογής τους, επωφελούμενοι από ένα κορυφαίο επιστημονικό περιβάλλον.

Οι ερευνητικές προτάσεις μπορούν να εντάσσονται σε όλα τα επιστημονικά πεδία και τις θεματικές των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και να έχουν μια διεπιστημονική διάσταση.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί φέτος σε προτάσεις που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη θεματική του αστικού περιβάλλοντος και των μεγαλουπόλεων.

Το βασικό κριτήριο επιλογής είναι η αριστεία του ερευνητή και της ερευνητικής πρότασης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

2. Προκήρυξη «Εγκέφαλος, πολιτισμός και κοινωνία»

Στο πλαίσιο του θεματικού προγράμματος «Εγκέφαλος, πολιτισμός και κοινωνία», το Institutd’étudesavancées του Παρισιού προσφέρει υποτροφίες έρευνας και διαμονής διάρκειας 5-10 μηνών σε διεθνείς ερευνητές/τριες υψηλού επιπέδου στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, των Γνωσιακών Επιστημών και των Νευροεπιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Το ΙΕΑ προσφέρει σε ερευνητές/τριες (junior, senior) τη δυνατότητα να αναπτύξουν ή να συνεχίσουν ένα ερευνητικό έργο βασισμένη στη διεπαφή ανάμεσα στις Νευροεπιστήμες, τις Γνωσιακές Επιστήμες και τις Ανθρωπιστικές/ Κοινωνικές Επιστήμες, επωφελούμενοι από ένα κορυφαίο επιστημονικό περιβάλλον.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για τις 2 προκηρύξεις, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τα ακόλουθα χρονικά πλαίσια:

1η Σεπτεμβρίου 2019 – 31 Ιανουαρίου 2020 (5 μήνες)
1η Σεπτεμβρίου 2019 – 30 Ιουνίου 2020 (10 μήνες)
1η Φεβρουαρίου 2020 – 30 Ιουνίου 2020 (5 μήνες)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ερευνητές/τριες από όλες τις εθνικότητες είναι επιλέξιμοι.

Η προκήρυξη αυτή αφορά:

νέοι ερευνητές/τριες, με ή χωρίς μόνιμη θέση, οι οποίοι έλαβαν το διδακτορικό τους δίπλωμα πριν την 1η Απριλίου 2016. Απαιτείται η ερευνητική εμπειρία μετά την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
seniorερευνητές/τριες υψηλού επιπέδου, με μόνιμη θέση σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα, ή ομότιμου καθηγητή, οι οποίοι έλαβαν το διδακτορικό τους δίπλωμα μέχρι την 1ηΑπριλίου 2008.
Και στις δύο περιπτώσεις, απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η κατανόηση της γαλλικής γλώσσας.

Ερευνητές που έχουν διαμείνει στη Γαλλία για διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες τα τελευταία τρία χρόνια, δηλαδή μεταξύ 15 Φεβρουαρίου 2015 και 15 Φεβρουαρίου 2018, δεν είναι επιλέξιμοι.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα κύρια κριτήρια επιλογής είναι:

η επιστημονική ποιότητα και ο καινοτόμος χαρακτήρας του ερευνητικού έργου
η συμβολή στην επιστημονική κοινότητα για την 1η προκήρυξη · η ικανότητα να φέρει τις Ανθρωπιστικές/Κοινωνικές επιστήμες σε ένα γόνιμο διάλογο με τις Γνωσιακές Επιστήμες/Νευροεπιστήμες και η σημασία του για τη διεθνή επιστημονική κοινότητα για την 2ηπροκήρυξη
η επιστημονική σταδιοδρομία του υποψήφιου
η ποιότητα των επιστημονικών επαφών του υποψήφιου στη Γαλλία και η ικανότητα του υποψήφιου να συνεργάζεται με Γάλλους ερευνητές και ερευνητικές ομάδες (διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, συμμετοχή σε σεμινάρια, υλοποίηση διεθνών έργων κ.λπ.).
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Το IEA του Παρισιού παρέχει στους υπότροφους ερευνητές μηνιαία αμοιβή (ή συμπληρωματική αμοιβή), μισθωμένη κατοικία που προορίζεται για ερευνητές και επιστροφή των εξόδων του ταξιδιού μετ’ επιστροφής στο Παρίσι.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: Τρίτη 3 Απριλίου 2018, 15.00’ (ώρα Παρισιού, Γαλλία)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

IEA του Παρισιού: http://www.paris-iea.fr

Επικοινωνία : candidature@paris-iea.fr@paris-iea.fr

ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ IEA ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

Sorbonne Université (παλαιότεροόνομαUniversité Paris-Sorbonne & UPMC)
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3
Université Paris Descartes
Université Paris Diderot – Paris 7
Université Paris-Ouest Nanterre La Défense
Université Paris-Saclay
EHESS
EPHE
ENS
FMSH

3.  Βραβείο Joussot-Dubien 2018 για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ανώτατη Εθνική Σχολή Χημείας, Βιολογίας και Φυσικής του Πολυτεχνικού Ινστιτούτου του Bordeaux (Γαλλία)

Το Βραβείο Joussot-Dubien, ύψους 10 000€ φιλοδοξεί να προσελκύσει αλλοδαπούς φοιτητές υψηλού επιπέδου για σπουδές στην ENSCBP διάρκειας 1 ή 2 ετών. Χορηγείται σε συνεργασία µε την ArianeGroup, κοινοπραξία των ομίλων Airbus και Safran.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει πτυχίο μετά την ολοκλήρωση σπουδών διάρκειας τριών ή τεσσάρων ετών (bac+3/+4) στον τομέα της Φυσικής, της Χημείας και της Επιστήμης των Τροφίμων. Μπορούν να εισαχθούν στο 4ο ή στο 5ο έτος της Σχολής.

Ημερομηνία έναρξης σπουδών: Σεπτέμβριος 2018

Καταληκτική ημερομηνία για υποτροφίες 2018: 1η Μαΐου 2018

Δείτε περισσότερα εδώ –> http://www.ifa.gr/dmdocuments/2018/bourses/PrixJoussotDubien2018.pdf

4. Υποτροφίες αριστείας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (Master) στη Γαλλία

Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας, η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και της αεροπορικής εταιρείας Air France, έχει καθιερώσει ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνεται σε Έλληνες πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στη Γαλλία.

Χορηγούνται δύο είδη υποτροφιών της Γαλλικής Κυβέρνησης για:

1. Μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μaster σε γαλλικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου

Οι υποτροφίες αυτές, διάρκειας 10 μηνών, περιλαμβάνουν μηνιαία τροφεία, εφάπαξ επίδομα σπουδών και πολλά άλλα προνόμια.

2. Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Master σε γαλλικές Ανώτατες Σχολές Μηχανικών ή Business Schools – Εταίρους

Οι επιλεχθέντες επωφελούνται από μια υποτροφία για την κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης (BCS) διάρκειας 10 μηνών και τα συναφή προνόμια.

Οι Σχολές μηχανικών EURECOM, École des Ponts ParisTech, και Σχολές διοίκησης επιχειρήσεων EDHEC, IÉSEG και Montpellier Business School προσφέρουν μείωση στα δίδακτρα του Master 2.

Το INRIA (κέντρο ερευνών στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών) προσφέρει 2 υποτροφίες με επίδομα σπουδών για ένα Master στην πληροφορική στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας.

Η HEC Paris συμμετέχει για πρώτη φορά φέτος στο πρόγραμμα και προσφέρει επίσης μηνιαία τροφεία για ένα φοιτητή ο οποίος θα εισαχθεί σε ένα Master (dual degree programs σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα ή MSc, MS ενός έτους).

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις υποτροφίες αυτές ορίζεται η 15η Μαΐου 2018.

Ο κανονισμός του προγράμματος υποτροφιών και η προκήρυξη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Πηγή: eduguide

Σχόλια