Το Α.Π.Θ. συμμετέχοντας και φέτος στις εκδηλώσεις μνήμης που καθιέρωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης εδώ και τρία χρόνια με αφορμή τα 70 χρόνια από την αναχώρηση του πρώτου συρμού για τα στρατόπεδα θανάτου Άουσβιτς-Μπίρκεναου, διεξάγει διαγωνισμό σχεδιασμού αφίσας στη μνήμη των 50.000 Θεσσαλονικέων Εβραίων που θανατώθηκαν στα κρεματόρια.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές των παρακάτω Σχολών και Τμημάτων:

• Τμήμα Εικαστικών Τεχνών Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

• Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

• Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

• Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

• Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.

• Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

• Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

• Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

• Τμήμα Γραφιστικής ΤΕΙ Αθηνών.

• Τμήμα Γραφιστικής ΤΕΙ Σερρών.

οι απόφοιτοι των παραπάνω Σχολών και Τμημάτων, με έτος αποφοίτησης 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015, καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των παραπάνω 4 Σχολών και Τμημάτων ή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με συναφές αντικείμενο.

1ο βραβείο:
Εκτύπωση της αφίσας, τιμητική πλακέτα και συμμετοχή σε επόμενο March of the Living
Πορεία των ζώντων (march of the living) Η πορεία των ζώντων» είναι ένα διε-θνές, εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συγκεντρώνει στην Πολωνία Εβραίους νέ-ους κυρίως, αλλά και ενήλικα άτομα ή άτομα άλλων θρησκειών και δογμάτων, από όλο τον κόσμο. Η πορεία πραγματοποιείται την Ημέρα μνήμης του Ολο-καυτώματος, από το Άουσβιτς ως στο Μπιρκενάου, το μεγαλύτερο «συγκρότη-μα» στρατοπέδων συγκέντρωσης και εξόντωσης που χτίστηκε κατά τoν B΄ Πα-γκόσμιο Πόλεμο. Το “March of the living” είναι μια συμβολική πορεία ζωντανών και ελεύθερων ανθρώπων και είναι μια ηχηρή απάντηση σε όλους εκείνους που επεδίωξαν τον αφανισμό των Εβραίων. Στον ίδιο τον τόπο μαρτυρίου νέοι όλου του κόσμου, βαδίζοντας σιωπηλά και δεσμεύονται με την υπόσχεση «ΠΟ-ΤΕ ΞΑΝΑ».

2ο & 3ο βραβείο:
Τιμητική πλακέτα του Δήμου Θεσσαλονίκης

Οι τρεις έπαινοι θα λάβουν πάπυρο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού στην Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ., κα Β. Βλάχου (τηλ. 2310992227, e-mail vickyvlachou@arts.auth.gr (link sends e-mail)).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο ακόλουθο συνημμένο:

Σχόλια