Μια λίστα με τα καλύτερα sites, για να ξεκινήσεις από το μηδέν μια ξένη γλώσσα, ή να βελτιώσεις τις ικανότητές σου, μέσω διαδικτύου!

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ατελείωτοι τρόποι, για να μάθει κανείς  ξένες γλώσσες στο διαδίκτυο, είναι συχνά δύσκολο να βρείτε την ποιότητα των sites  που προσφέρουν δομημένα  μαθήματα. Γι’ αυτό σας παραθέτουμε   μια λίστα των 20 sites  που κρίνουμε  ότι μπορούν να βοηθήσουν στην εκμάθηση  νέων γλωσσών

1. Duolingo.com – Duolingo offers six languages with grammar and vocabulary lessons. Earn points and unlock levels as you go along.

2. Memrise.com – Learn vocabulary through spaced repetition.

3. Anki – Anki is a flashcard program similar to Memrise with hundreds of decks.
4. BBC Languages – The BBC offers lessons with grammar, vocabulary, games, activities, and tests in forty languages.
5. Livemocha.com – Online courses for over 35 languages.
6. Lang-8.com – Write in your new language and have a native speaker correct your mistakes.
7. Babbel.com — Learn languages by identify correct translations.
8. Lingocracy.com — Choose the content you want to read, and get instant translations and definitions.
9. Babadum.com — A vocabulary quiz game.
10. InternetPolyglot.com — Lessons and games for learning languages.
11. Verbling.com – Teach someone a language, and they will teach you one.
12. Interpals.net – Find a pen pal from another country and learn their language.
13. SharedTalk.com — A community of people from around the world dedicated to language exchange.
14. Coffeestrap.com — Learn a language by meeting people.
15. FSI Language Courses – These are courses developed by the U.S. government that have reached the public domain. Download the text and repeat after the tapes.
16. GreatLanguageGame.com — A game where you try to distinguish between eighty different languages.
17. Forvo.com — Get correct pronunciations of thousands of words in dozens of languages.
18. LyrnLang.com — Learn words and phrases by listening to songs and seeing how the lyrics translate.
19. Lernu.net — Free courses and information on the international language of Esperanto.
20. Chineasy.org — Lessons and resources for learning Chinese.

Σχόλια